hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

foresee.hu

2011. 03. 31

2011 márciusának utolsó napján rendeztük meg a KLÍMA+ (Klíma Pozitív) projekt e kiemelt program-elemét a pályázatot elnyert konzorciumi tagok felnőtt és kortárs képviselőinek valamint a program monitorjainak részvételével.

A nap eseményeit a projekt forgatócsoportjának jelenléte is színezte,  segítségükkel szakmai interjúkat is rögzítettünk készülő filmünkhöz.

Azon túl, hogy a rendezvény az ott lévők számára lehetőséget biztosított a megismerkedésre és szakmai kapcsolataik elmélyítésére valamint, hogy a...

2011. 03. 29

A Belügyminisztérium és az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával a Foresee Kutatócsoport ismét készít egy filmet, mely az iskola erőszak csökkentése érdekében bizonyos alternatív vitarendezési módszereket mutat be és igyekszik kedvet csinálni azok alkalmazásához.

KLIMA+ (azaz Klíma pozitív) ez a projektünk neve, mellyel  - többek közt - egy olyan magyar kutatásra utalunk, amely szerint az iskolai és az osztálytermi klíma egyes összetevői szorosan összefüggenek az ott tapasztalható erőszakos megnyilvánulásokkal, a gyerekek között előforduló zaklatás...

2011. 03. 29

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének támogatásával – 2011. március 23-24-én nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten, amelynek célja a Bizottság munkájának segítése volt annak a készülő átfogó módosító csomagnak az előkészítésében, amelynek központi elemei a bűncselekmények és erőszak áldozatainak jogai, támogatása és védelme.

A konferencia célja az volt, hogy meghatározza az áldozatvédelem fő problémaköreit, majd összhangban a Stockholmi Programmal, megoldási javaslatokat vázoljon fel.

A Foresee Kutatócsoport ügyvezetője, Fellegi Borbála a konferencia második napján tartotta meg előadását “Breaking the cycle”...

2011. 03. 04

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (European Crime Prevention Network) február 25-én, Budapesten tartott elnökségi ülésén Fellegi Borbála tartotta az egyik vitaindító előadást „Közösségi konfliktusok kezelése” témában.

A témához kapcsolódó kérdések az alábbiak voltak:
”Van-e tudomása olyan esetekről/konfliktusokról az országában, melyeknek forrása az emberek közösségben/településen történő együttélése?”
„Befolyásolják ezek az emberek biztonságérzetét? Mennyire tekintik ezt Önöknél súlyos...

2010. 12. 11

Az FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat együttműködésben a Budapesti Európai Ifjúsági Központtal és mintegy 30 civil szervezettel 2010. december 10-én Emberi Jogi Fesztivált rendezett a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Éve jegyében a Budapesti Európai Ifjúsági Központban.

A rendezvényen sor került a szervezetek és projektjeik bemutatóira, voltak emberi jogokkal, a szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos játékok, szituációs gyakorlatok, Élő Könyvtár, filmvetítések közönségtalálkozóval, fair trade kávézó értelmi fogyatékos felszolgálókkal, zene, tánc,...

2010. 10. 28

2010 októberének végén sikeresen lezajlott a Balassagyarmati Fegyház és Börtön közel 30 alkalmazottja számára tartott háromnapos, interaktív képzés, mely a resztoratív igazságszolgáltatás elméletét, gyakorlatát, és börtönkörnyezetben történő alkalmazhatóságát mutatta be.

A közel 30 résztvevő összetétele a következőképpen alakult: a Balassagyarmati Fegyház és Börtön. parancsnoka, osztályvezetője, nevelői, felügyelői, pszichológusa és egyéb dolgozói, nevelők a Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetéből, illetve szociális munkások, pártfogók, pedagógusok,...

2010. 10. 12

Az ECI a GEMME-el közreműködésben az International Visegrad Fund támogatásával kétnapos (2010. Október 7-8.) nemzetközi konferenciát tartott a csehországi Brnoban a mediáció, feltételes szabadlábra helyezés, valamint konfliktuskezelés témájában.

A konferencia a második nemzetközi konferencia volt a „Mediáció – Egy út az igazság felé” konferenciasorozaton belül. A konferenciasorozat szervezői a Mediáció, Arbitráció és Kiegyezés Európai Intézete (

2010. 10. 07

2010. október 1-jén nyilvános és ingyenes mediációs konferenciát tartott a Miskolci Egyetem BAZ Megyei Igazságügyi Hivatallal közreműködve, „A faluszékétől a virtuális mediációig” címmel. A konferencia egyik meghívott előadója volt Dr. Fellegi Borbála is, aki a Foresee Kutatócsoport településmediációs projektjét mutatta be.

A konferenciát Prof. Dr. Szabó Miklós dékán, és Csemáné Dr. Váradi Erika dékánhelyettes nyitották meg, majd Dr. Kotics József kultúrantropológus tartott előadást „Konfliktuskezelés a paraszti társadalomban” címmel. Ezt követően a tradicionális roma konfliktuskezelési módszerek továbbéléséről...

2010. 10. 07

2010. szeptember 27-én került sor a MEREPS Projekt keretein belül a balassagyarmati börtönben egy ötven szakember részére megtartott szakmai műhelyre. A rendezvény célja az érintettek felkészítésem tájékoztatása volt annak érdekében, hogy amikor elindul októbertől a MEREPS kísérleti (Magyarországon elsőként bevezetésre kerülő) börtönmediációs projektje, támogassák a programot és legyenek nyitottak a részvételre.

A szakmai műhelyt Dr. Budai István intézetparancsnok nyitotta meg, majd a résztvevők bemutatkozását követően a MEREPS Projektet és a hozzá kapcsolódó kutatásokat mutatta be Dr. Fellegi Borbála, Dr. Barabás Tünde valamint Dr. Windt Szandra (mindhárman a MEREPS Projektben részvevő szakemberek)....

2010. 10. 05

A MEREPS Projekt keretében 2010. szeptember 28-án a Balassagyarmati Börtönben megtartásra került egy felelősségvállalásról, sértetti szempontok felismeréséről szóló egynapos „Zákeus program” 18 elítélt részvételével. A rendezvény célja az érintettek felkészítése és tájékoztatása volt annak érdekében, hogy amikor elindul októbertől a MEREPS kísérleti (Magyarországon elsőként bevezetésre kerülő) börtönmediációs projektje, támogassák a programot és legyenek nyitottak a részvételre.

 

A MEREPS Projekt keretében szervezett, nemzetközileg The Sycamore Tree Project® néven ismert...

2010. 08. 13

"Egy PhD disszertáció esetében mindenképpen a munka hasznosságát, időszerűségét mutatja, ha a dolgozatot nemcsak az értékelők csapata, hanem a szakmai, illetve a témával foglalkozó, de nem ezen a területen dolgozó olvasóközönség is érdeklődéssel forgathatja. Fellegi Borbála könyve ezek közé a munkák közé tartozik, s az - egyébként maximális pontszámmal megvédett, és csekély átdolgozással közreadott - egykori dolgozat önálló szakkönyvként is kiválóan megállja a helyét." (Bányai Emőke, In: Esély, 2009/4)

 

-Hogyan használhatjuk konfliktusainkat közösségi kötelékeink erősítésére?
-Remélhetünk-e igazságot, ha a sérelem okozására adott válasz célja a sérelmek helyreállítása?
-Mi zajlik le áldozatok és elkövetők lelkében, amikor a megtorlás helyett a jóvátétel lehetőségét helyezik gondolataik...

2010. 08. 02

A European Forum for Restorative Justice (a MEREPS Konzorcium egyik tagja) 2010. június 17-től 19-ig a Spanyolországi Bilbaoban tartotta meg hatodik, kétévenként megrendezésre kerülő konferenciáját. Ez a konferencia egyben a Forum fennálásának tizedik évfordulójáról is megemlékezett.

A MEREPS Projekt a konferencia résztvevőinek egyikeként megtartotta nemzetközi szemináriumát. A projekt képviselői és vendégelőadók által tartott előadások egyben a projekt első nemzetközi szintű bemutatkozását is jelentették a szakmai közönség előtt.

A workshopokon nagyjából 100...

2010. 06. 18

A mediáció alapelveit, módszereit, alkalmazási területeit bemutató elméleti előadások és gyakorlati foglalkozások beavatták a hallgatókat a konfliktuskezelés új lehetőségeibe, különös hangsúlyt fektetve a békéltető megközelítés helyzetére és eredményeire a közép-kelet-európai térségben.

2010. 05. 19

A székesfehérvári regionális szakmai konferencia előadásai általános képet nyújtottak a resztoratív szemlélet mibenlétéről, széleskörű alkalmazásának fontosságáról és lehetőségeiről.

A Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány a helyreállító szemléletet támogatása érdekében humán területen tevékenykedő szakemberek, munkatársak számára mutatta be a helyreállító igazságszolgáltatás...

2010. 05. 18

Az utóbbi évek változásainak köszönhetően nélkülözhetetlenné vált az Európában már bevett szemléletformálás kezdeményezése a hazai végrehajtó intézetekben is. A Foresee Kutatócsoport párhuzamosan több programmal is részt vesz ennek lebonyolításában.

A MEREPS projekt keretén belül 2010 őszére tervezett kísérleti mediációs program részleteit érintő szakmai beszélgetésen az