hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

foresee.hu

2011. 05. 27

A közösségfejlesztők Országos Fejlesztő Műhelyének és a most induló, - munkanevén Fiatal Fejlesztők Műhelyének keresztelt - fiatalokból álló szakmai csoport tagjai fakultatív programként nézhették meg a filmet.

Annak késői időpontja ellenére, a vetítést követően élénk beszélgetés és eszmecsere alakult ki a résztvevők között, akik felvetették többek között azt is, hogy nem csak diákcsoportoknak, hanem pl. tantestületi értekezletek keretében pedagógusoknak is érdemes lenne filmvetítéseket tartani. A...

2011. 05. 26

A Foresee Kutatócsoport ügyvezetője a MEREPS program eddigi eredményeiről tartott előadást a résztvevőknek.

Ez az évente megrendezésre kerülő konferencia találkozási lehetőséget biztosít a mediáció kultúrájának meghonosítására, művelésére létrehozott intézmények, szervezetek találkozójára, az aktuális kérdések megvitatására.

Résztvevői az igazságügyi, a munka, az egészség, az oktatásügy, a...

2011. 05. 24

Legutóbb május 13-án az iskola dísztermében mutatták be a közösségi konfliktuskezelés eszközeiről szóló Klíma+ filmet.

A Kölcseyben épp e napon tartották a gimnázium 25 éves sporttagozatának emlékünnepélyét, de a vetítést így sem maradt el, a filmet a 9. osztályosok dolgozták fel aznapi drámaórájuk keretében. Erre a foglalkozásra a Foresee Kutatócsoport munkatársa, a foglalkozást facilitáló vetítőpáros Klíma+...

2011. 05. 16

Felkerült az első összefoglaló a vetítőfoglalkozásokról a KLÍMA+ BLOGRA, Székesfehérvárról. A vetítőpáros a "Töretlenül pozitív, Technika negatív" címet adta beszámolójának

A Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Szakközépiskola tanulói látták először a Klíma+ programban elkészített filmet.

A Klíma+ projektben partnerként közreműködő egyik szervezet, a MISZME delegálta a vetítőpárosok képzésre az egyesület egyik tagját, egy másodéves iskolai szociális munkás...

2011. 04. 29

A „Resztoratív módszerek a büntetés-végrehajtási intézetek gyakorlatában” címmel megrendezett kerekasztal beszélgetésen Szegő Dóra elemző, a Foresee Kutatócsoport képviseletében mutatta be a MEREPS program megvalósulásának folyamatát és aktuális kérdéseit.

Az előadás anyaga letölthető...

2011. 04. 21

A Tolerancia Nap keretén belül a Városmajori Gimnáziumban Fellegi Borbála és Z. Papp Zsuzsanna tartott workshopot érdeklődő gimnazisták nagy csoportjának a helyreállító igazságszolgáltatás alapjairól és a tettes áldozat mediáció módszeréről.

Mi a (v)iszonyod a konfliktushoz? Lehet előnyt kovácsolni belőlük? Milyen alternatív utak jöhetnek szóba, ha nem akarsz pereskedni? Ha egy bűntett áldozata lennél, te találkoznál-e az elkövetővel újra? A workshopon többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ interaktív, játékos...

2011. 04. 20

A műhely meghirdetését követő élénk érdeklődés és a jelentkezők nagy száma miatt a tervezett egy helyett rögtön két műhelynapot szerveztünk, így első körben 50 felnőtt és középiskolás érdeklődő ismerkedhetett meg a projektben elkészült Van dolgunk egymással című filmmel és az arra épülő, középiskolásokat célzó, beszélgető-vetítő foglalkozás felkészítő anyagával.

2011. április 19-én és 20-án tartottuk első, filmvetítőpároknak szóló KLÍMA+ felkészítő műhelyeinket. Az ország számos városából érkező párosok május közepéig 20-25 tesztvetítést tartanak középiskolai közösségek számára, az így nyert tapasztalataikat pedig egy erre kialakított szakmai...

2011. 03. 31

2011 márciusának utolsó napján rendeztük meg a KLÍMA+ (Klíma Pozitív) projekt e kiemelt program-elemét a pályázatot elnyert konzorciumi tagok felnőtt és kortárs képviselőinek valamint a program monitorjainak részvételével.

A nap eseményeit a projekt forgatócsoportjának jelenléte is színezte,  segítségükkel szakmai interjúkat is rögzítettünk készülő filmünkhöz.

Azon túl, hogy a rendezvény az ott lévők számára lehetőséget biztosított a megismerkedésre és szakmai kapcsolataik elmélyítésére valamint, hogy a...

2011. 03. 29

A Belügyminisztérium és az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával a Foresee Kutatócsoport ismét készít egy filmet, mely az iskola erőszak csökkentése érdekében bizonyos alternatív vitarendezési módszereket mutat be és igyekszik kedvet csinálni azok alkalmazásához.

KLIMA+ (azaz Klíma pozitív) ez a projektünk neve, mellyel  - többek közt - egy olyan magyar kutatásra utalunk, amely szerint az iskolai és az osztálytermi klíma egyes összetevői szorosan összefüggenek az ott tapasztalható erőszakos megnyilvánulásokkal, a gyerekek között előforduló zaklatás...

2011. 03. 29

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének támogatásával – 2011. március 23-24-én nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten, amelynek célja a Bizottság munkájának segítése volt annak a készülő átfogó módosító csomagnak az előkészítésében, amelynek központi elemei a bűncselekmények és erőszak áldozatainak jogai, támogatása és védelme.

A konferencia célja az volt, hogy meghatározza az áldozatvédelem fő problémaköreit, majd összhangban a Stockholmi Programmal, megoldási javaslatokat vázoljon fel.

A Foresee Kutatócsoport ügyvezetője, Fellegi Borbála a konferencia második napján tartotta meg előadását “Breaking the cycle”...

2011. 03. 04

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (European Crime Prevention Network) február 25-én, Budapesten tartott elnökségi ülésén Fellegi Borbála tartotta az egyik vitaindító előadást „Közösségi konfliktusok kezelése” témában.

A témához kapcsolódó kérdések az alábbiak voltak:
”Van-e tudomása olyan esetekről/konfliktusokról az országában, melyeknek forrása az emberek közösségben/településen történő együttélése?”
„Befolyásolják ezek az emberek biztonságérzetét? Mennyire tekintik ezt Önöknél súlyos...

2010. 12. 11

Az FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat együttműködésben a Budapesti Európai Ifjúsági Központtal és mintegy 30 civil szervezettel 2010. december 10-én Emberi Jogi Fesztivált rendezett a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Éve jegyében a Budapesti Európai Ifjúsági Központban.

A rendezvényen sor került a szervezetek és projektjeik bemutatóira, voltak emberi jogokkal, a szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos játékok, szituációs gyakorlatok, Élő Könyvtár, filmvetítések közönségtalálkozóval, fair trade kávézó értelmi fogyatékos felszolgálókkal, zene, tánc,...

2010. 10. 28

2010 októberének végén sikeresen lezajlott a Balassagyarmati Fegyház és Börtön közel 30 alkalmazottja számára tartott háromnapos, interaktív képzés, mely a resztoratív igazságszolgáltatás elméletét, gyakorlatát, és börtönkörnyezetben történő alkalmazhatóságát mutatta be.

A közel 30 résztvevő összetétele a következőképpen alakult: a Balassagyarmati Fegyház és Börtön. parancsnoka, osztályvezetője, nevelői, felügyelői, pszichológusa és egyéb dolgozói, nevelők a Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetéből, illetve szociális munkások, pártfogók, pedagógusok,...

2010. 10. 12

Az ECI a GEMME-el közreműködésben az International Visegrad Fund támogatásával kétnapos (2010. Október 7-8.) nemzetközi konferenciát tartott a csehországi Brnoban a mediáció, feltételes szabadlábra helyezés, valamint konfliktuskezelés témájában.

A konferencia a második nemzetközi konferencia volt a „Mediáció – Egy út az igazság felé” konferenciasorozaton belül. A konferenciasorozat szervezői a Mediáció, Arbitráció és Kiegyezés Európai Intézete (

2010. 10. 07

2010. október 1-jén nyilvános és ingyenes mediációs konferenciát tartott a Miskolci Egyetem BAZ Megyei Igazságügyi Hivatallal közreműködve, „A faluszékétől a virtuális mediációig” címmel. A konferencia egyik meghívott előadója volt Dr. Fellegi Borbála is, aki a Foresee Kutatócsoport településmediációs projektjét mutatta be.

A konferenciát Prof. Dr. Szabó Miklós dékán, és Csemáné Dr. Váradi Erika dékánhelyettes nyitották meg, majd Dr. Kotics József kultúrantropológus tartott előadást „Konfliktuskezelés a paraszti társadalomban” címmel. Ezt követően a tradicionális roma konfliktuskezelési módszerek továbbéléséről...