hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Közösség

Életünket különböző közösségek tagjaiként éljük. Hiszünk a közösség erejében, a cselekvő közösségi részvételben, a közösségi öntudatra ébredésben, az egymás felé való nyitottságban, az együttműködés fontosságában, a közösségek folyamatos fejlesztésének szükségességében.

A települési közösségfejlesztés egy adott lokalitásban élő emberek aktivizálásával, valamint kapcsolataik, tudásuk és érdekérvényesítő képességük fejlesztése által járul hozzá a település fejlesztéséhez és az ottlakók életminőségének javulásához. A közösségfejlesztés legfontosabb területei a szükségletekre épülő helyi kezdeményezések segítése, a helyi nyilvánosság csatornáinak megnyitása, a közösségi cselekvésért elköteleződő emberek és csoportok megerősítése és a közösség bevonása a helyi döntéselőkészítési folyamatokba.

A közbizalom helyi szintjének emelkedése maga után vonja a közösségi kezdeményezések számának növekedését, a közérdekű önkéntesség fejlődését, valamint a helyi identitás és az együttélési normák legitimitásának erősödését is. Mindez hozzájárul a települések lakosság-megtartó, forrásvonzó és forrásfelhasználó képességének javulásához.

Munkánk során elsődlegesnek tekintjük az egymáshoz tartozás érzésének erősítését, a közös célok együttes feltárását, és ezek megvalósítása érdekében a közösségben rejlő erőforrások maximális bevonását.