hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Kohézió

A társadalmi kiresztés és kirekesztettség elleni fellépés, a már kialakult helyzetek negatív hatásainak csökkentése a Foresee alapcélkitűzései közt szerepelnek. Célunk az integráció és esélyegyenlőség, a társadalmi összetartás, az egyes társadalmi csoportok közötti együttműködés javítása. Hisszük, hogy a társadalmi kohézió a versenyképesség növekedésének egyik záloga. Kutatómunkánkkal hozzá kívánunk járulni a kohézió hazai szintjéről való reális képalkotáshoz, szolgáltatásainkkal pedig hathatós segítséget nyújtunk a kohéziót előmozdító elképzelések megvalósításához.