hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Hírek

2014. 06. 19

Összefoglaló a Magyar Kriminológiai Társaság szekcióüléséről

Dr. Fellegi Borbála és Magyar Erika 2014. június 3-án előadást tartottak  „Tapasztalatok a békítőkör-modell alkalmazásáról Magyarországon” címmel. A 2011-2013 között futó két éves kísérleti projekt tapasztalatairól beszéltek az előadók, melyben 18 mediációra utalt esetben 4 megye igazságügyi...

2014. 06. 03

„Utolsók az egyenlők között – Sérülékeny csoportok törvény előtti egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban” címmel kutatást végzett a Magyar Helsinki Bizottság.

A projekt célkitűzése a hátrányos megkülönböztetés feltérképezése volt a büntetőeljárás, illetve a büntetés-végrehajtás tekintetében. A bírósági ügyiratokat, büntetés-végrehajtási iratanyagokat vizsgáló, valamint a fogvatartottak és személyi állomány tagok véleményét is elemző kutatás fókuszában a...

2014. 06. 03

„Utolsók az egyenlők között – Sérülékeny csoportok törvény előtti egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban” címmel kutatást végzett a Magyar Helsinki Bizottság.

A projekt célkitűzése a hátrányos megkülönböztetés feltérképezése volt a büntetőeljárás, illetve a büntetés-végrehajtás tekintetében. A bírósági ügyiratokat, büntetés-végrehajtási iratanyagokat vizsgáló, valamint a fogvatartottak és személyi állomány tagok véleményét is elemző kutatás fókuszában a...

2014. 03. 26

A Foresee szakemberei március 18-án előadást tartottak a békítőkör módszeréről, majd húsz, büntetőügyekben első- és másodfokon tárgyaló biro részvételével szerepjáték keretén belül mutatták be egy megtörtént bűncselekmény (lopás) kapcsán a békítőkör folyamatát, ahol a bírák maguk játszották a sértettek, elkövető, támogatóik és a szakemberek szerepét szerepkártyák alapján.

Dr. Barabás Tünde, az OKRI osztályvezetője “Resztoratív módszerek, áldozati jogok érvényesülése” címmel tartott előadást.

Dr. Fellegi Borbála, a Foresee ügyvezetője Sitkei Zoltánnal, a Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi Szolgálat mediátorával közösen facilitálta a békítőkört.

A...

2014. 03. 19

A fenti címmel tartott előadást 2014. március 7-én Fellegi Borbála, a Foresee kutatócsapat alapítója, a European Network of Trainers for Nonviolence and Resilience of Young people (E.N.T.R.Y.) tudományos közösség 4 napos budapesti találkozóján.

Az E.N.T.R.Y. projekt a Grundtvig program támogatásával jött létre azzal a céllal, hogy olyan nemzetközi szakértői hálózatok kialakulását ösztönözze, amelyek tevékenységeik által felhívják...

2014. 02. 24

Dr. Fellegi Borbála a Foresee képviseletében tartott előadást a Stockholmban rendezett nemzetközi konferencián a békés konfliktuskezelés módjairól, a megbocsátás erejéről egyének és közösségek számára, az ALTERNATIVE projekt eredményeiről, és magáról a Foreseeről.

A 2014. február 12-én megtartott konferencián, melyen olyan szervezetek képviselői számoltak be tevékenységeikről, amelyek a szélsőséges mozgalmak és ideológiák okozta erőszak és sérelmek megelőzésén dolgoznak, több mint húsz szakember jelent meg, és érkezett résztvevő a tengerentúlról is. A...

2014. 01. 26

A Foresee munkatársa, Benedek Gabriella előadást tartott az Alternative projektről a szintén FP7 által finanszírozott COREPOL projekt High Profile workshopján Budapesten közel harminc magyar és nemzetközi rendészeti, igazságügyi és társadalomkutatói szakember számára.

A COREPOL projekt keretein belül a résztvevők annak lehetőségét vizsgálják, miként alkalmazható a mediáció és az alternatív konfliktuskezelés az etnikai kisebbségek és a rendészeti szervek...

2013. 12. 08

Dr. Fellegi Borbála "Meglátni az embert" - A békés konfliktuskezelő módszerek (mediáció és resztoratív gyakorlatok alkalmazhatósága az áldozatsegítésben címmel tartott előadást a Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja részeként szervezett workshopon.

A Foresee ügyvezetője előadásában bemutatta a resztoratív szemléletet, a főbb resztoratív modelleket, majd a resztoratív igazságszolgáltatás gyakorlatáról beszélve szó esett annak ideális helyéről és idejéről, valamint a főbb közös elemekről, sztenderdekről egyaránt. A módszer hatékonyságát...

2013. 12. 03

Ez az angol nyelvű kiadvány az első kézikönyv, amely az indián törzsi hagyományokra épülő békítőkörök levezetéséhez (facilitálásához) nyújt gyakorlati segítséget az európai, kontinentális jogrendszerű országokban dolgozó szakemberek számára.

A kézikönyv gyakorló mediátoroknak, vagy egyéb, resztoratív (jóvátételi) szemléletű konfliktuskezelő módszerekkel dolgozó facilitátoroknak készült. Azok számára...

2013. 11. 21

2013.11.18-án a Foresee munkatársai részt vettek a Magyar Igazságügyi Akadémia által, 22 bíró számára megrendezett „A mediációs eljárás a jogszabályok tükrében – büntető ügyszak” című egynapos képzésen.

A meghívottak hallgathattak előadásokat a mediáció helyéről a jogrendszerben, a szabálysértési mediáció lehetőségéről rendőri szempontból és a közlekedési bűncselekményekhez kapcsolódó mediáció problémáiról is egy ügyész szemszögéből Prof. Gönczöl Katalin, Dr. Kincses Ildikó, Dr. Bertényi Imre és...

2013. 09. 18

Az Európai Kriminológiai Társaság „Büntetésen túl: Bűnözés és bűnözéskontroll Európában összehasonlító nézőpontból.” címmel Budapesten tartotta meg éves konferenciáját 2013. szeptember 4. és 7. között. A konferencia fő kérdése idén az volt, hogy milyen faktorok befolyásolják a bűnözéskontroll trendjeit, valamint az aktuális kriminálpolitikai mechanizmusokat az egyes országokban.

A konferencián, amely az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán került megrendezésre Prof. Lévay Miklós és Prof. Gönczöl Katalin vezetésével, a...

2013. 08. 10

2013. aug. 1-én egy egynapos interaktív tréninget tartott a Foresee két trénere, Benedek Gabriella és Fellegi Borbála gyakorló mediátorok nemzetközi csoportja számára. A csoport az 5 napos Summer Schoolon vett részt, ezen öt nap egyike volt a Foresee tréningje.

A tréning, ahogy a Summer School is, az ALTERNATIVE projekt keretein belül került megrendezésre.
Ez a nagyszabású projekt, melynek célja interkulturális környezetben alkalmazható...

2013. 07. 22

A Radikalizáció Tudatotsítási Hálózat (RAN, Radicalisation Awareness Network) deradikalizációs folyamatokat tárgyaló kétnapos konferenciájának a barátságosan szép Ljubljana adott otthont. A javarészt interaktív workshopokból álló program 14 ország (Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Olaszország, Kosovo, Hollandia, Észak-Írország, Anglia, Szlovákia, Szlovénia és Svédország) képviseletével 25 szakember és 20 civil, kormányzati és felsőoktatási intézmény részvételével zajlott le. Magyar részről a Foresee Kutatócsoport képviseletében Z. Papp Zsuzsanna volt jelen

A RAN projekt az Európai Bizottság által létrehozott ernyőszervezet, amelynek célja, hogy a különböző tagországokban...

2013. 06. 24

 

Dr. Fellegi Borbála az Országos Bírósági hivatal fővédnökségével, június 14-15-én, Kőszegen megrendezésre kerülő „Mediációs Panoráma” című konferencián tartott előadást. A konferencia szervezője a „Bírók a Mediációért” Egyesület (GEMME Magyarországi Szekció) volt.


A több, mint másfélszáz (többnyire jogász) résztvevő jelenlétében megtartott bírósági mediációról szóló konferencián, melyet beszédével Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke nyitott meg, az Európa minden részéből érkező előadók a konferencia nevéhez illően széles körben értekeztek...

2013. 06. 13

ELŐZETES EGY HAMAROSAN ELÉRHETŐ ANGOL NYELVŰ ELEKTRONIKUS KIADVÁNYRÓL

Az európai tagállamok polgárai különböző közösségeikben is szembesülhetnek hasonló konfliktusokkal, úgymint szomszédvitákkal, iskolai konfliktusokkal, konfliktusokkal különböző etnikai/nemzeti hátterű csoportok, illetve kisebbségek és a többségi társadalom között, vallási alapúnak tekinhető vitákkal és különböző generációk közötti disszonanciával stb. Ilyen közösségi konfliktusok elkerülhetetlenül érintik az emberek mindennapjait és befolyásolják általános biztonságérzetüket. Történelmi okokból kifolyólag, a projektben érintett országok egyik közös jellegzetessége a biztonságérzet és a közbizalom alacsonynak érzékelt szintje.

A Közösségi konfliktuskezelés jó gyakorlatai a közép-kelet európai régióban” (“Best Practices of Community Conflict Management in the Central Eastern European Region” (JLS/2010/ISEC/FP/C2 4000001469) a továbbiakban GPCCM-REG projekt eredményeképpen létrejött egy gyakorlati és módszertani...