hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Küldetésünk

A Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft. képzési-, programfejlesztő-, tanácsadói-, kutatói és hálózatépítő tevékenységeivel hozzá kíván járulni a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának megelőzéséhez, illetve azok csökkentéséhez; az alternatív konfliktuskezelés szemléleti és módszertani elterjesztéséhez; a társadalmi kirekesztődés mértékének és formáinak objektív felméréséhez; a társadalomban kialakuló előítéletek csökkentéséhez és megelőzéséhez; valamint a marginalizálódott vagy nehéz helyzetű társadalmi csoportok integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítéséhez.