hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Magunkról

Mint oly sok jó és a későbbiekben hasznosnak bizonyuló dolgot az életben, a Foresee Kutatócsoportot is egy probléma hívta életre 2008-ban.

Felismerve, hogy az összetett társadalmi problémákra önmagában egy szakma és tudományterület sem tud választ adni, szükségét láttuk egy olyan munkacsoport létrehozásának, amelynek tagjai különböző nézőpontból, eszközökkel és módszerekkel megközelítve, egymással együttműködve dolgoznak ki akciókat.

Amit fontosnak tekintettünk: hogy munkákkal ne egy-egy szakterületre, hanem a megoldandó társadalmi problémákra és kérdésekre fókuszáljunk. E jelenségek pedig rendkívül összetettek – így a rájuk adandó válaszokat és megoldásokat is több perspektívából kell megközelíteni.

A Foresee alapítójaként nem csak én láttam ezt így, hanem azok is, akik csatlakoztak hozzám, és a Foresee tanácsadói lettek. A megalakuló munkacsoportba mindenki hozta a saját szaktudását, tapasztalatát, saját nézőpontját, bevált eszközeit és módszereit a tudományok számos területéről, ezáltal is megismerve egymás értékeit és az összecsiszolódás művészetét.

Így tud a Foresee, tanácsadóinak együttműködésén alapulva komplex társadalmi kérdésekre összetett, szakmákat és tudományterületeket ötvöző válaszokat adni – nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is.

Sokfélék vagyunk, de ami közös bennünk az a szakmánkban való elméleti és gyakorlati jártasság, a nyitottság, a haladó szellemiség, a kultúrákra való érzékenység, a sokszínűség. És természetesen a hit abban, hogy a Kommunikáció és a konstruktív Konfliktuskezelés a Közösségek és a kapcsolatok megerősödéséhez, így végső soron a társadalmi Kohézió erősítéséhez vezethet.

Hogy mindezt a nemzetközi világ számára is elmondhassuk, négy kulcsszavunk angolul: „Communication, Conflict resolution, Community, Cohesion” – Four C, vagy másképpen „Foresee”, azaz előre nézés és előre látás….

dr. Fellegi Borbála, PhD.
Szociálpolitikus, kriminológus
A Foresee Kutatócsoport ügyvezetője