hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

“Alternatív együttlét” – konfliktuskezelő tábor tanároknak és diákoknak Zánkán

2011. 08. 22.

 

2011. augusztus 1. és 5. között Zánkán megvalósult „Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába" című projekt mintaintézményi felkészítő “Alternatív Együttlét” elnevezésű tábori programja.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet projektjének keretében szervezett tábor céljai között szerepelt az alternatív vitarendezés iskolai lehetőségeinek megismertetése a projektben résztvevő intézmények által delegált diákokkal, valamint a tanárok továbbképzése a témában. Cél volt továbbá a tanár–diák párok együttműködésének elősegítése, és felkészítésük arra, hogy az alternatív vitarendezési technikákat célzottan, az intézményi sajátosságokat figyelembe véve tudják alkalmazni különféle szerepeket ellátva (például tájékoztató, problémajelző, terelő, mediátor, stb.). Mindemellett a képzés célja volt az alternatív vitarendezés iránt érdeklődő diákok és tanárok kapcsolatrendszerének és hálózatának erősítése, amely csatornája lehet a későbbi szakmai tapasztalatcserének az alternatív vitarendezés alkalmazásáról és továbbfejlesztési lehetőségeiről.

A tábori programon 11 iskolából 42 fő (21 tanár és 21 diák) vett részt, és 6 tréner (Krémer András, Fellegi Borbála, Pallai Katalin, Erdész Anita, Győrfi Éva és Z. Papp Zsuzsanna) működött közre.

A résztvevő tanár-diák párok megerősítették szándékukat a további együttműködésre és számos feladatot vállaltak az AVR saját iskolájukban történő bevezetése és működtetése kapcsán. A vállalások egy része a tájékoztatással, a módszerek és lehetőségek megismertetésével volt kapcsolatos (pl. Projekt nap szervezése vagy tanóra keretén belüli tájékoztatás, ill. szakemberek meghívása előadás tartása céljából, a vezetőséggel való kommunikáció, stb.), más részük a konfliktuskezelés folyamatban való saját szerepvállalást érintette (pl. problémajelzés, terelés, AVR intervenció előkészítése, illetve mediáció).

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.