hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

A mediáció alkalmazása és lehetőségei Magyarországon – előadás a CEU Nyári Egyetemének nemzetközi mediációs kurzusán

2011. 08. 22.

 

Június 9-én Fellegi Borbála, a Foresee Kutatócsoport vezetője, a CEU Nyári Egyetem kéthetes mediációs képzésének egyik oktatójaként két témában is tartott előadást egy harminchat fős – többségében amerikai hallgatóból álló – csoportnak.

A „Mediáció és a demokratikus párbeszéd elősegítésének más módjai” elnevezésű kéthetes kurzuson a világ különböző részeiről érkezett hallgatók és egyéb résztvevők (trénerek, oktatók, szakemberek, stb.) lehetőséget kaptak a párbeszédre és az együttműködésre. A résztvevőket előadásokon, párbeszédeken, demonstrációs és szerepjátékos gyakorlatokon keresztül vezették be a mediáció és a facilitáció elméletébe és gyakorlatába. A kurzus során egyben bemutatásra kerültek olyan stratégiák, melyek segítségével elősegíthető és támogatható a konstruktív, demokratikus párbeszéd. A példaként bemutatott kelet-európai és amerikai esetek a civil életből és a büntetőeljárás területéről egyaránt származtak. Kiemelt figyelmet kaptak a kelet-európai, etnikai alapú konfliktusok demokratikus párbeszéddel történő feloldását célzó esetek.

Fellegi Borbála előadásai a helyreállító igazságszolgáltatással kapcsolatos bírói és ügyészi attitűdvizsgálatok eredményeit, valamint a facilitáció és mediáció etnikai lapú konfliktusok esetén történő alkalmazhatóságát mutatták be a hallgatóknak.

Az előadások sikert arattak a hallgatók körében, nagyfokú érdeklődés mutatkozott a téma iránt. Az alábbiakban olvasható néhány idézet hallgatók beszámolóiból származik:

„ Fellegi Borbála előadása a mai napon kiválóan mutatta be a mediáció helyét Magyarország büntető igazságszolgáltatási rendszerében...”

„Megindítónak találtam a vendégelőadók történeteit, elsősorban Fellegi Borbála azon előadását, melyben bemutatta a magyar börtönökben alkalmazott resztoratív eljárásokat, amelyek nagyon hasonlítnak a Minnesotában jelenleg folyamatban lévő programokhoz...”

"A film amely az  egyik magyar településen fennálló, fiatalok és idősek, romák és nem romák, stb. közti konfliktusokat mutatta be, lenyűgözött. Különösen az a gyakorlat tetszett, mikor az emberek szerepeket kaptak, és előrébb kellett lépniük, ha egyetértettek a karakterükkel kapcsolatos állításokkal… (az osztályban lezajlott facilitációs gyakorlat). Ez, illetve a már említett film ráébresztett, milyen sokat kell még dolgoznom azon, hogy más emberek helyébe tudjam magam képzelni."

Az angol nyelvű előadások letölthetőek itt és itt. A kurzus részletes, angol nyelvű programja pedig itt.

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.