hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Jó példák, bevált gyakorlatok gyűjteménye - Közösségi konfliktusok kezelésének jó gyakorlatai Közép-Kelet Európában

2013. 06. 13.

 

ELŐZETES EGY HAMAROSAN ELÉRHETŐ ANGOL NYELVŰ ELEKTRONIKUS KIADVÁNYRÓL

Az európai tagállamok polgárai különböző közösségeikben is szembesülhetnek hasonló konfliktusokkal, úgymint szomszédvitákkal, iskolai konfliktusokkal, konfliktusokkal különböző etnikai/nemzeti hátterű csoportok, illetve kisebbségek és a többségi társadalom között, vallási alapúnak tekinhető vitákkal és különböző generációk közötti disszonanciával stb. Ilyen közösségi konfliktusok elkerülhetetlenül érintik az emberek mindennapjait és befolyásolják általános biztonságérzetüket. Történelmi okokból kifolyólag, a projektben érintett országok egyik közös jellegzetessége a biztonságérzet és a közbizalom alacsonynak érzékelt szintje.

A Közösségi konfliktuskezelés jó gyakorlatai a közép-kelet európai régióban” (“Best Practices of Community Conflict Management in the Central Eastern European Region” (JLS/2010/ISEC/FP/C2 4000001469) a továbbiakban GPCCM-REG projekt eredményeképpen létrejött egy gyakorlati és módszertani útmutató helyi szakemberek számára angol nyelven, mely használató instrukciókat adhat, hogyan lehetne olyan programokat tervezni, finanszírozni és megvalósítani, amelyek a közösségi konfliktusok megelőzését és/vagy megoldását, átalakítását célozzák meg.

A helyi szakembereknek is szüksége van tudásátadásra és módszerekre (know-how), melyek segítik a közösségi konfliktusok kezelését, és a projektgazda magyar Belügyminisztérium részéről is folyamatos az igény a kompetenciájában tartozó tanácsokra, útmutatásra. Idevágóan, szintén feltétlenül szükség van a közösségi konfliktuskezelés területén fellelhető gyakorlatok értékelésére, és a bevált jó gyakorlatok azonosítására, helyi, valamint országos szinten is.

 

A kiadás alatt álló angol nyelvű publikáció, amely még ebben az évben elérhetővé válik a www.foresee.hu web-oldalon, értékes elméleti és gyakorlati ötleteket tartalmaz, és hasznos útmutatót nyújt azoknak, akik érdekeltek új projektkezdeményezésekben.

 

A GPCCM projekt áttekintése

 

2011-ben Magyarország volt az Európai Unió féléves elnöke és ennek kapcsán fontossá vált a Belügyminisztérium számára, hogy megerősítse az együttműködést a régió tagállamai között, így lehetővé téve a nemzetközi bűnmegelőzési szakértők tapasztalatcseréjét annak érdekében, hogy megvizsgálják a lehetséges helyreállító (resztoratív) megközelítéseket békésebb és biztonságosabb közösségek építésért.

 

A GPCCM-REG projekt (“Good Practices of Community Conflict Management in the Central Eastern European Region” projekt,) öt tagállamban valósult meg 2011 januárja és 2013 júniusa között. A munka azon feltevésen alapult, hogy a közép-kelet európai régió tagállamainak közösségeiben lehetnek olyan, hasonló jellegű konfliktusok, melyek közvetlenül befolyásolják az emberek életének minőségét, ezen belül biztonságérzetüket. A projekt célja e kérdéseket hatékonyan kezelő,mintaértékű projektek kiválasztása, értékelése és bemutatása volt - Bulgáriában, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, valamint Magyarországon.

Indításképpen 2011 júniusában megrendezésre került egy másfél napos nemzetközi szeminárium Budapest, az Európai Bűnmegelőzései Hálózat (EUCPN) égisze alatt. Itt bemutatásra kerültek más európai országok projektjei is, így lehetőség nyílt összehasonlítás készítésére különböző szempontok alapján. A GPCCM projekt eredménye az a készülő publikáció, mely tartalmazza a jó gyakorlatok összefoglalását és a projektek értékelését, melynek elválaszthatatlan része egy modell projekt terve is, mely alaplépéseket ajánl mindazoknak, akik érdekeltek hasonló projektek tervezésében, végrehajtásában.

2013 májusában a  GPCCM projekt lezárásra került 29 hónap intenzív, szakértői munkája után. A projektet a Magyar Belügyminisztérium koordinálta. A szakértők teljesítették a feladataikat az egyes országokban, mint a jó gyakorlatok kiválasztói és értékelői (minden országban 3-5 projekt kapcsán,  helyszíni látogatások, interjúk és a munkacsoport rendszeres találkozói segítségével),  s ez  idő alatt kialakult egy együttműködő nemzetközi szakértői munkacsoport, amely megalapozhat  további hasonló kooperációkat is.

 

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.