hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Részvétel a Magyar Helsinki Bizottság kutatásában

2014. 06. 03.

 

„Utolsók az egyenlők között – Sérülékeny csoportok törvény előtti egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban” címmel kutatást végzett a Magyar Helsinki Bizottság.

A projekt célkitűzése a hátrányos megkülönböztetés feltérképezése volt a büntetőeljárás, illetve a büntetés-végrehajtás tekintetében. A bírósági ügyiratokat, büntetés-végrehajtási iratanyagokat vizsgáló, valamint a fogvatartottak és személyi állomány tagok véleményét is elemző kutatás fókuszában a következő kérdés állt: van-e jelentősége a terhelt etnikai hovatartozásának a terheltekkel való bánásmódban és a büntető igazságszolgáltatás szerveinek döntéseiben.  Bár a kutatás főképp a roma terheltekre fókuszált, a büntetés-végrehajtást érintő vizsgálódásuba bevontak egyéb szocio-demográfiai jellemzőket is, így azt is vizsgálták, hogy van-e a büntetés-végrehajtási rendszer döntéseiben jelentősége a fogvatartottak nemének, korának, iskolai végzettségének, stb.

A kutatás keretében a Foresee Kutatócsoport kutatója, Szegő Dóra fókuszcsoportos beszélgetéseket végzett három magyarországi büntetés-végrehajtási intézet személyi állományának körében, a fogvatartottakkal való bánásmóddal kapcsolatos attitűdjeikről, formális és informális eszközeik hatékonyságáról, munkájukkal kapcsolatos problémáikról.

A fenti kutatás eredményeit összegző jelentés első változatát 2014 márciusában egy szakmai konferencián mutatták be, ahol az érintett szervezetek – így a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Kúria és az Országos Rendőr-főkapitányság is – kifejtették álláspontjukat a kutatási eredményekkel, illetve az azokból általunk levont következtetésekkel kapcsolatban.

A kutatás eredményeit összegző jelentés a Magyar Helsinki Bizottság oldalán, az alábbi linken magyarul, valamint angolul is elérhető.

A projektet az Open Society Foundations támogatta.

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.