hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Kutatás a Partnerek az Alternatív Konfliktuskezelés Kultúrájáért (PAKK) c. projekt keretén belül (2009-2011)

2009. 10. 12.

 

A PAKK modellprogram keretében a 2009/2010 valamint a 2010/2011-es tanév során a Foresee Kutatócsoport helyzetfeltáró és utánkövető-értékelő kutatást végez a PAKK programban közreműködő iskolákban. A felmérések célja, hogy a képzéseket megelőzően, ill. az alternatív vitarendezési eszközök bevezetését követően megvizsgálja a résztvevő iskolák konfliktuskezelési szemléletét, módszereit és eljárásait, és értékelje a PAKK program bevezetésének eredményességét.

Az iskolákkal együttműködve, a kutatási koncepció és ütemterv előzetes egyeztetését követően fókuszcsoportos beszélgetésekkel, valamint egyéni, strukturált interjúk megvalósításával mérjük fel a konfliktusokat (fizikai agresszió, verbális agresszió, lopás-rongálás, kiközösítés, rasszista megnyilvánulások stb.) és azok okait (család, kortársak, média, oktatási, gyermekvédelmi rendszer stb.).

Ezután a tanárok, diákok és szülők bevonásával, a közösségi szerepek, stratégiák elemzésével, csoport- és bizalomépítő technikák alkalmazásával és közös élmények megteremtésével válhat lehetővé a problémaartikuláció, a szükségletkommunikáció, az új normák kialakítása és elfogadása – a konfliktuskezelés.

A PAKK Programról bővebben:

A PAKK projekt elindítói felismerték, hogy az elharapódzó iskolai erőszak, az iskolaközösségeket és az iskolák környezetét is megosztó viták, egyre szükségesebbé teszik a „békés problémamegoldás” módszereinek alkalmazását az oktatásügyben is. Közel egy éves műhelymunka lezárultával, az ősz folyamán már jelentkezni lehet azokra az akkreditált pedagógus továbbképzésekre, melyek a mediációs szemlélet bemutatásával, a pedagógusok eszköztárának bővítésével a hatékonyabb konfliktuskezelést célozzák meg.

A 30 órás, gyakorlatorientált képzés – mely során a résztvevők biztonságos körülmények között sajátíthatják el és gyakorolhatják a helyreállító technikákat – lehetővé teszi az anyaintézménybe visszatérő pedagógus számára az iskolai közösségek megerősítését, és a helyreállító konfliktuskezelés módszereinek adaptálását saját környezetükben.

A PAKK program hosszú távú feladatai közé tartozik a hazai közoktatási mediáció szükségleteinek, elvárásainak és lehetőségeinek feltérképezése, a konkrét eseten túlmenően a típuskonfliktusok és típusmegoldások mélyebb ismerete, illetve az érintett felek (pedagógusok, diákok, szülők) egymással szembeni elvárásainak közelítése is.

Partnereink:
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.
Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.