hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Radikalizáció-megelőzés a büntetés-végrehajtás területén

2018. 05. 14.

 

A Foresee Kutatócsoport munkatársai 2017-2018-ban képzési és kutatási feladatokkal segítik a Budapest Központ a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért szervezet által vezetett és koordinált, az EU Belső Biztonsági Alapja által támogatott projektet.

„A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” címet viselő projekt az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért hazai szakértőkkel és kutatókkal való együttműködésben megvalósuló 13 hónapos projektje. Az Európai Unió Belső Biztonsági Alapja által támogatott kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljon a radikalizmus megelőzésére és az ellene való fellépésre vonatkozó hazai és nemzetközi képességek fejlesztéséhez és összehangolásához. Ennek érdekében felméri a hazai büntetés-végrehajtási intézmények képességeit a radikalizáció jeleinek felismerése és a radikalizáció folyamatának megelőzése és kezelése terén, helyi igényekre szabott képzést nyújt ezen képességek további fejlesztése céljából, illetve ún. „életinterjúkat” készít a fogvatartottakkal a hatékonyabb rehabilitáció és reintegráció érdekében. A program tapasztalatait és az azokon alapuló ajánlásokat egy angol és magyar nyelvű tanulmány összegzi, amelynek bemutatására egy konferencia keretében 2018 tavaszán kerül sor.

Kontextus

A radikalizmus és extrémizmus erősödése egyre komolyabb biztonsági kihívás. Megelőzése, a vonatkozó képességek fejlesztése és összehangolása nemzetközi és nemzeti érdek. A társadalmak ún. „sérülékeny” csoportjai, kiemelten a büntetett előéletű és büntetésüket letöltő személyek, különösen fogékonyak a radikalizálódásra és viszonylag könnyű célcsoportot jelentenek az extrém szervezetek számára beszervezhetőség szempontjából. A negatív folyamatok megelőzéséhez elengedhetetlen a kockázatok felismerése, folyamatos és szakszerű figyelemmel kísérése és értékelése, a veszélyeztetett személyekkel történő szakszerű „foglalkozás”, a büntetésüket töltők rehabilitációjának és társadalomba integrálásának elősegítése, szélsőséges esetben a már radikalizálódott személyek számára opció kidolgozása és felkínálása a mozgalom elhagyására. A radikalizáció és extrémizmus erősödése új biztonsági kihívás Magyarországon is. Ma még nem kellően ismert, hogy milyen a hazai büntetés-végrehajtási intézmények személyi állományának felkészültsége az új kihívások megválaszolására, milyen új szükségletek és igények merülnek fel a képességek fejlesztésére. A megelőzéshez ezért fontos az új igények feltárása és felmérése, ugyanakkor. elengedhetetlen azonban az új kihívásoknak megfelelő, új képességek kifejlesztése és a vonatkozó továbbképzési tevékenységek hasznosságának és hatékonyságának tesztelése is, amelyek tapasztalatai alapján a megelőzési képesség javítása felgyorsítható és szélesíthető.

Célkitűzések és módszertan

A program alapvető célja a hazai büntetés-végrehajtási intézmények képességeinek fejlesztése a radikalizáció megelőzése területén. Ennek érdekében a büntetés-végrehajtási intézmények személyi állományával folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alkalmával felmérésre kerülnek a helyi igények és kihívások, amelyek egy nemzetközi konferencián kerülnek bemutatásra. Az összegyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján pedig kidolgozásra kerül a büntetés-végrehajtási intézmények személyi állományának nyújtandó képzés tartalma. A 2+1 napos képzés lehetőséget nyújt a személyi állomány azon képességeinek erősítésére, amelyek a radikalizáció megelőzésére szolgálnak. Az életútinterjúk során a fogvatartottak számára lehetőségük nyílik élettörténetük elmesélésére, amelyből szerzett tapasztalatok hozzájárulnak a fogvatartottak szélesebb körének rehabilitációjához és reintegrációjához.  A program eredményeit egy angol és magyar nyelven is elérhető tanulmány összegzi, amely egy zárókonferencia keretében kerül bemutatásra hazai és nemzetközi szakértők előtt.

Forrás: www.genocideprevention.eu/projects/prisonproject/

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.