hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Radikalizáció-megelőzés a börtönökben - megjelent kutatónk, Dr. Héra Gábor új tanulmánya

2018. 07. 10.

 

A Budapest Központ örömmel jelenti be, hogy a Foresee Kutatócsoport együttműködésével megvasuló „A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” (BBA-5.1.6-16-2016-00001) című, az Európai Unió Belső Biztonsági Alapjának társfinanszírozásával támogatott projektjének Dr. Héra Gábor Foresee kutató által készített zárótanulmánya elérhető.

A magyar nyelvű összefoglaló tanulmány itt érhető el.

A radikalizmus és extrémizmus erősödése új nemzetközi trend. Megelőzése, a vonatkozó képességek fejlesztése és összehangolása nemzetközi és nemzeti érdek. A társadalmak ún. „sérülékeny” csoportjai, kiemelten a büntetett előéletű és büntetésüket letöltő személyek, különösen fogékonyak a radikalizálódásra és viszonylag könnyű célcsoportot jelentenek az extrém szervezetek számára beszervezhetőség szempontjából.

A radikalizáció és extremizmus erősödése új biztonsági kihívás Magyarországon is. Mértéke és jellege azonban lényegesen eltér a Nyugat-Európában tapasztaltaktól politikai, kulturális és történelmi okokból. Ennek megfelelően, a megelőzés és szakmai továbbképzés feladatai Magyarországon különböznek a Nyugat-Európában szükséges teendőktől. Az eltérő jellegű fenyegetettség és a kockázatok nyugat-európainál alacsonyabb foka ellenére azonban elengedhetetlen és kiemelt fontosságú a megelőzés és képességfejlesztés, amely a jelen beszámolóban ismertetett projekt keretében került megvalósításra.

A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” címet viselő kezdeményezés, egy még viszonylag ismeretlen terepre, a hazai büntetés-végrehajtási intézmények személyi állománya megelőzési képességeinek javítására koncentrált. Ezen belül célul tűzte ki a radikalizációval kapcsolatos kihívások feltárását, valamint a megelőzés és kezelés kapcsán megjelenő igények és szükségletek beazonosítását.

A projekt lebonyolítója az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért volt. Az Európai Unió Belső Biztonsági Alapja által támogatott kezdeményezés keretében először öt büntetés-végrehajtási intézetben mértük fel az állomány körében a radikalizáció felismerése, megelőzése és kezelése terén megfigyelhető képességeket. A második szakaszban a helyi igényekre szabott képzést nyújtottunk a képességek további fejlesztése céljából. A harmadik szakaszban úgynevezett „életinterjúkat” készítettünk el a fogvatartottak körében abban bízva, hogy a személyes élettörténetek megismerése révén jobban meg tudjuk érteni a radikalizálódás okait. A három szakasz végén egy-egy elemzésben számoltunk be tapasztalatainkról.

Összességében tehát elmondható, hogy nem csak kutatási tevékenység révén kívántunk információt gyűjteni a radikalizáció és extremizmus jelenségéről. Ezen túlmenően arra is törekedtünk, hogy képzési tevékenység révén fejlesszük a radikalizáció felismeréséhez és megelőzéséhez szükséges képességet, ezzel is támogatva és felgyorsítva az állomány reagálását.

Ez a kísérleti jellegű képzés és információgyűjtés különösen jelentős nemcsak a meglévő és sok szempontból érdemi szakmai tudással és tapasztalatokkal rendelkező személyzet szempontjából, hanem a BVOP területén tervezett, többezres nagyságrendű személyi állomány bővítése és megfelelő kiképzése szempontjából is.

Ez az összefoglaló tanulmány a projekt egészéről ad áttekintést, összefoglalja a fő eredményeket és ajánlásokat fogalmaz meg.

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.