hu
Iratkozz fel a hírlevélre!


Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Szakember-hálózat

Kiemelt alapelvünk a különböző szakterületen működő szervezetek és intézmények partnerségének elősegítése és a szakmaközi együttműködés fejlesztése. A Foresee interdiszciplináris szakemberhálózatának tagjai a tudományok számos területéről (szociológia, kriminológia, szociálpolitika, szociális munka, jog, politológia, közgazdaságtudomány, pszichológia, informatika, kommunikáció) sokféle ágazatot (oktatáspolitika; gyermek- és ifjúságvédelem; kisebbségvédelem; konfliktuskezelés; szervezetfejlesztés; demokráciafejlesztés; bűnmegelőzés; áldozatvédelem, valamint a hátrányos helyzetű csoportok védelme) képviselve vesznek részt munkánkban. A Foresee szakembereinek közös jellemzője a szakmabeli elméleti és gyakorlati jártasság, a nyitottság, a haladó szellemiség, a kultúrákra való érzékenység, a sokszínűség. Szakember-hálózatunkat bemutató, folyamatosan bővülő adatbázisunkkal megrendelőink számára szeretnénk könnyen átláthatóvá tenni a fenti területeken általunk ajánlott hazai és nemzetközi szakemberek profilját. Munkatársaink számára pedig lehetőséget nyújtunk a részletes szakmai bemutatkozásra, valamint arra, hogy hasonló célokért küzdő kollégáikkal egymásra találjanak, és rugalmas módon együttműködjenek különböző projektek keretén belül.

Balogh Eszter
tanácsadó, docens

Szakmai érdeklődés: Képzés, oktatatás, tanácsadás, kutatás a konfliktusok és a kommnunikáció területén.
Barabás Tünde
Head of Communication and Training Div.

Szakmai érdeklődés: Mediation, victimology/latency, simplification of the criminal procedure, the postponement of the accusation, researching the different kind of punishments, especially the imprisonment and the alternative sanctions (e.g. mediation), fear of crime, situated crime prevention
Benedek Balázs
IT manager

Szakmai érdeklődés:
Benedek Gabriella


Szakmai érdeklődés:
Beran Sára


Szakmai érdeklődés: iskolai konfliktuskezelés, hátrányos helyzetűek integrációja, iskolai szociális munka
Dobosi Celina


Szakmai érdeklődés:
Erdész Anita


Szakmai érdeklődés: alternatív vitarendezés; tanácsadás és kutatás a marketing-kommunikáció és a konfliktuskezelés terén
Fellegi Borbála
executive

Szakmai érdeklődés: Training, research, guidance in the fields of restorative justice, crime prevention, the sociology of deviance, conflict resolution, victim support, education and community conflicts.
Forgács Eszter


Szakmai érdeklődés:
Gavrielides Theo
Director

Szakmai érdeklődés: restorative justice, criminal justice, human rights, youth justice, social policy, race equality, EU law,
Győrfi Éva
jogász, kommunikációs szakember

Szakmai érdeklődés:
Haas Marie
student research assistant

Szakmai érdeklődés: diverse interests, not yet definitively settled
Hartmann Arthur
prof. dr.

Szakmai érdeklődés: Restorative Justice
Organized crime
Crimiminal law and criminal procedural law
Criminology in general
Empirical research
Kepes-Végh Júlia
nyelvész, pedagógus

Szakmai érdeklődés: kreativitás- és énképfejlesztés, a kompetenciaalapú oktatás és a resztoratív pedagógia
Mariën Karolien


Szakmai érdeklődés:
Posch Eszter
közgazdász

Szakmai érdeklődés: konfliktuskezelés alternatív módjai, csoportdinamika, közösségfejlesztés, folyamat menedzsment
(ADR, group processes, community development, project management)
Süki-Szijjártó Szilvia Ágnes


Szakmai érdeklődés: Kutatások a szociális szféra minden területéről. Közösségfejlesztés, mediáció, videótréning. Csoportdinamika, csoportszervezés. Fiatalkori és gyermekkori devianciák. Konfliktuskezelés. Projekt koordináció.
Seebeck Ann-Cathrin
student research assistant

Szakmai érdeklődés:
Sifter Veronika
jogász (jelenleg GYED)

Szakmai érdeklődés: civil szervezetek létrejötte, hatékony működtetése; a szférára jellemző problémák, konfliktusok feltárása; iskolai konfliktusok; közérthető közigazgatás, társadalmi párbeszédet kezdeményező és fenntartó programok, kezdeményezések, alkotások
Steudel Tim
mediator in criminal cases / lawyer

Szakmai érdeklődés: restorative justice, criminal law, criminal politics, criminology
Szegő Dóra
sociologist

Szakmai érdeklődés: RJ in prisons, crime prevention, postmodern society theories, action research
Takács Mária
filmkészítő

Szakmai érdeklődés:
Vasicakova Ocenasova Zuzana
mediator, dance movement therapist

Szakmai érdeklődés: mediation, alternative conflict resolution, community mediation. reconcilliation processes, nonverbality in mediation, dance movement therapy,movement analysis
Végh Ádám
university student, web editor

Szakmai érdeklődés: Restorative justice, alternative conflict resolution, minority rights.
Windt Szandra
researcher

Szakmai érdeklődés:
Z. Papp Zsuzsanna


Szakmai érdeklődés:

Mutatva: ###FROM### -tól ###TO### -ig a ###OUT_OF### -ből

1