hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Kutatás

A tudományos tevékenység és kutatás kiemelt fontosságú területe munkánknak. A Foresee - kutatásban is jártas elméleti és gyakorlati szakembereinek köszönhetően - szerteágazó témákban képes munkájához, a megrendelői igényekhez igazodó kvalitatív és kvantitatív kutatások lebonyolítására szociológiai, kriminológiai, szociálpolitikai, jogi, politológiai, közgazdaságtudományi, pszichológiai és kommunikációs tudományterületeken egyaránt.

 

Dr. Fellegi Borbála a Foresee Kutatócsoport vezetőjeként személyesen is elkötelezett és elismert szociálpolitikai és kriminológiai kutató szakember. Kiemelt kutatási területe a konfliktusok szociológiája, különös tekintettel a mediáció és a resztoratív igazságszolgáltatás büntetőjogi alkalmazhatóságára. Egyéb kutatásai főként az oktatásügy és az etnikai kissebbségek témáihoz kapcsolódnak. Részletes információk Fellegi Borbála kutatásairól itt olvashatók.

2009. 06. 12

2009. márciusában a Foresee Kutatócsoport vezetésével egy három éves, Európai Uniós nemzetközi projekt indult a büntetés-végrehajtásban alkalmazható resztoratív módszerek feltérképezése és kipróbálása céljából. A programban Magyarország mellett angliai, német és belgiumi partnerszervezetek vesznek részt.

A projekt során a résztvevő partnerszervezetek attitűdfelmérést végeznek a resztoratív eljárások iránti attitűdökről fogvatartottak, áldozatok, szakpolitikusok, valamint büntetés-végrehajtási intézmények alkalmazottainak körében. Ezt követően kísérleti mediációs programot vezetünk be, amely...