hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

foresee.hu

2018. 05. 14

A Foresee Kutatócsoport munkatársai 2017-2018-ban képzési és kutatási feladatokkal segítik a Budapest Központ a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért szervezet által vezetett és koordinált, az EU Belső Biztonsági Alapja által támogatott projektet.

„A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” címet viselő projekt az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért hazai szakértőkkel és...

2018. 05. 14

2018 májusában a Foresee Kutatócsoport képzést és készségfejelesztő programot indított el az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával együttműködésben.

Az SOS Gyermekfaluval együttműködve képzésünk „A hátrányos helyzetben élő gyerekek életkezdési esélyeinek növelése” című és EFOP-1.2.7-16-2016-00001 azonosító számú pályázati projekt keretén belül...

2017. 06. 01

Szegő Dóra kutatónk és a Foresee Kutatócsoport is részt vett a Helsinki Bizottság kutatásában, amely a büntetőeljárás szereplői közötti párbeszéd előmozdítását célozta meg.

A Magyar Helsinki Bizottság partnerként vesz részt a 2016 júniusában elindult, „A büntetőeljárási jogok erősítése: az ügyvédhez és a költségmentességhez való jog hatékony implementációja a Stockholmi...

2017. 06. 01

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi és Módszertani Tanszéke a Foresee Kutatócsoporttal közösen egy Erasmus+ pályázathoz kapcsolódóan külföldi vendégeket fogadott május 1-4. között.

Dr. Hegedűs Judit összefoglalója (Forrás: http://rtk.uni-nke.hu/)
A 2016-1-FR01-KA204-023961...

2017. 03. 14

Dr. Fellegi Borbála és Dr. Vajna Virág 2017. március 2-án a resztoratív szellemiségű konfliktuskezelésről tartott interakítv előadást, majd workshopot a Segítő Háló Szakmai Napon, Budapesten, amelyen egyházi iskolák segítő munkakörében dolgozói vettek részt, és amelynek a Piarista Tartományfőnökség adott helyet.

A Segítő Háló céljai szakmai közösségeket életre hívni az intézményeinkben dolgozó segítő foglalkozású kollégák számára. A tapasztalat- és tudásmegosztást, az együtt és egymástól való tanulást szeretnék elősegíteni személyes találkozás és internetes felület létrehozásával, kapcsolati háló...

2017. 02. 12

Fellegi Borbála is előadott a Debreceni Egyetem Kulturális Archeológia Kutatócsoport és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája által szervezett közös konferencián. A "Megbocsátás és Megbékélés" című szakmai találkozó az interdiszciplináris érzelemkutatás témái sorozatban és a reformáció 500 éves jubileuma jegyében került megrendezésre.

Irodalmárok, filozofusok, teológusok, történészek, poltológusok körében jártuk körbe a megbocsátás és megbékélés témájának megjelenését. Számos nézőpont, forrás, tudás és módszertan bemutatásával a megjelent előadók valamennyien friss kutatásaikat, aktuális gondolataikat és következtetéseiket...

2017. 02. 04

Z. Papp Zsuzsanna pszichológus, Szegő Dóra szociológus és Fellegi Borbála kriminológus közös munkájaként megjelent a sértettek és elkövetők között lefolytatott párbeszédfolyamatok elelmzése a Foresee Békítőkör projektjének esetei alapján.

A Foresee Békítőkör projektje során megfigyelt eseteink alapján cikkünk nemcsak áldozati és elkövetői szükségletekről és azok lehetséges feloldásáról beszél, hanem...

2016. 09. 25

Z. Papp Zsuzsanna és Fellegi Borbála a Foresee Kutatócsoport képviseletében konferencia előadást tartott „A konfliktuskezelés univerzális megközelítése? A resztoratív szemlélet alkalmazási lehetőségei multikulturális környezetben” címmel 2016. szeptember 8-án a „Válaszutak az Interkulturális Oktatásban” c. nemzetközi konferencián Budapesten.

Az ötnapos rendezvény a Nemzetközi Egyesület az Interkulturális Oktatásért és az ELTE PPK Interkulturális Pedagógiai és Pszichológiai Központ közös szervezésében zajlott, több mint száz fő, a...

2016. 09. 25

Fellegi Borbála és Z. Papp Zsuzsanna a Foresee Kutatócsoport képviseletében workshopot tartott a „Resztoratív módszerekről az oktatásban” címmel a Nemzetközi Egyesület az Interkulturális Oktatásért és az ELTE PPK Interkulturális Pedagógiai és Pszichológiai Központ közös szervezésében zajló konferenciáján Budapesten.

Az ötnapos rendezvényre a világ minden tájáról érkező gyakorló pedagógusok és kutató szakemberek osztották meg egymással eredményeiket, jó gyakorlataikat és kihívásaikat. A Foresee Kutatócsoport szept. 8-án délelőtt tartott interaktív workshopján német, szlovák, cseh és magyar résztvevők...

2016. 06. 07

Borbala Fellegi talked about Restorative Justice, the power of story-telling, community-based and bottom-up radicalisation-prevention - a joint discussion with European and Hungarian experts and leaders.

Source:

http://www.migraciokutato.hu/hu/2016/06/06/preventing-violent-radicalisation/

The Migration Research Institute and the National University of Public Service held a workshop on preventing violent...

2016. 05. 19

Realising Restorative Justice - Human Rights and Personal Realities (A Helyreállító Igazságszolgáltatás megvalósítása - Emberi jogok és személyes valóságok) címmel az Európai Fórum a Helyreállító Igazságszolgáltatásért szervezet nemzetközi konferenciát szervez. A konferencián számos magyar résztvevő, többek között Fellegi Borbála és Szegő Dóri is a közösségi mediáció hazai lehetőségeiről és dilemmáiról. További információ: www.euforumrj.org/events/leiden/

2016. 05. 15

From 2011 to 2013, five partners (CY-DE-ES-FR-TR) proposed ESM project based on the education of sentenced minors. Partners observed that the situation at the end of the sentence escaped from any protocol and /or coaching process which led the youth quickly to reproduce crimes so to enrol them in a "career of recidivism" and go back to an institution where sometimes violence makes them recognized and accepted as leaders (although it can be negatively ignored by their family for the same reasons). Partners then agreed that a number of factors observed during this two years period will need to be explored through studies, research and investigations leading to come to operational recommendations.

 

Some partners from the initial project decided to continue their work proposing ESM-YA (sentenced Young Adults too) for 2015/2016 and expanding partnership that integrates complementary missions (probation service, centres for social work, charity NGO for ex-prisoners) so to be able at any time of...

2016. 02. 10

A Kossuth Rádió "Vendég a háznál" című műsorában péntekenként a diák műsorkészítőké a mikrofon, akik "Válasz-utak" címmel maguk készítik a műsort, és maguk hívják a vendégeket, akikkel beszélgetnek. Dr. Fellegi Borbála ennek a műsornak a vendége volt 2016. február 5-én.

Az adásban egy konkrét, iskolai példa apropóján (amely esetben a konfliktus megoldását célzó konferenciát a Foresee Kutatócsoport szervezte) a diákok és a  Foresee ügyvezetője beszélgettek tiszteletről, resztoratív technikákról, mediációról, valamint a közösség szerepéről egy-egy konfliktus...

2015. 07. 13

Budapest adott otthont az EU által 2012-ben létrehozott Radikalizáció Tudatosítási Hálózat (Radicalisation Awareness Network, RAN) Deradikalizáció Munkacsoportjának következő nemzetközi workshopjának, melynek célja a szélsőséges radikálisokkal és társadalmi reintegrációjukkal foglalkozó gyakorlati szakemberek összehívása a jó gyakorlatok megismerése érdekében.

A kétnapos rendezvényen hét ország (német, dán, svéd, finn, norvég, angol és magyar) 17 szakembere vett részt. A Foresee Kutatócsoportot Z. Papp Zsuzsanna szociálpszichológus képviselte.

A workshop első napján a „Deradikalizáció Munkacsoport Jó Gyakorlatok Deklarációja” c. munkadokumentum...

2015. 07. 04

Fókuszcsoportos, interjús és kérdőíves vizsgálat ot végzett a Foresee Kutatócsoport a Focus és Inhall Studióval együtt fogvatartottak reintegrációjáról a Belügyminisztérium felkérésére.

A projekt során 45 fogvatartottal és 35 büntetés-végrehajtási dolgozóval készült fejenként nagyjából 2 órás interjú, és mintegy 500 fogvatartottat kérdőíves úton kérdeztek meg a szakemberek.

A fókuszcsoportos vizsgálat három szakaszban valósult meg.

Az első szakaszban a...