hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Grundtvig REDICT / első találkozó: 2011. október 3-4, Vilnius

2011. 11. 14.

 

A REDICT (Resolving Disputes in twenty-first CenTury - Konfliktusok megoldása a 21. században) projekt keretében a cseh szervezők a szlovák, litván, olasz és magyar partnerek közreműködésével arra vállalkoztak, hogy lehetőséget teremtenek 2011 őszétől két éven át, összesen négy alkalommal a személyes találkozásra. Egyrészről, hogy így kapjanak közelebbi képet egymás kulturális örökségéről, szokásairól. Másrészről pedig, hogy hatékonyan előmozdítsák a projekt további közös fő célkitűzését: a nagyközönség és a társszakmák ismereteinek bővítését hazáikban az AVR lehetőségekről és -kultúráról.

Vilniusban, az első találkozó helyszínén a szervező Megbékélés, Mediáció és Arbitráció Európai Intézete közhasznú szervezetet (ESI) Lenka Pavlová és Marie Bohacová, az Eperjesi Egyetem görögkatolikus teológiai fakultásának mediációs tanszékét (University of Presov) Slavka Karkosková, Renata Dolanská és Kamil Kardis, az Olasz Kollaboratív Jogi Intézetet (Italian Institute of Collaborative Law) Marco Calabrese és Francesca Corradi, a litván Tinklas Alapítványi Egyesületet Association „Iniciatyvu tinklas” Danguole Bogusevieciene, Andrej Boguseviec, Andrej Jurkoit és Inga Ingeborga, a  Foresee-t pedig Benedek Gabriella és Posch Eszter képviselték.

Kezdetnek vendéglátóink elvittek minket Trakai várkastélyához, és megmutatták az országukban egyedül ezen a településen élő nemzetiség, a karaimok tradicionális, három homlokzati ablakos házikóit. A tavon körbehajózva aztán megismertünk néhányat a korona nélkül maradt királyt, Mindaurast övező legendák közül is. Közösen töltöttük a két napon az étkezéseket, együtt kóstolva a litván hagyományos konyha laktató fogásait.
A célkitűzésében kulturális értékek megosztására is hangsúlyt fektető projekt másik vetülete is helyet kapott a programban. Megállapodtunk a projekt bonyolításához szükséges operatív feltételek létrehozásáról, és arról, milyen feladatokat végezzünk el a következő találkozóig.

A program minden találkozója a két szempont – kulturális és szakmai - érvényesülésének értékelésével zárul. A Foresee nagyon örül a lehetőségnek, hogy a REDICT keretein belül elkészülő, alternatív vitarendezést népszerűsítő disszeminációs anyagait el tudja vinni a már működő, terepen megvalósuló projektjeinek célcsoportjaihoz. Jó keretnek ígérkezik a program ahhoz is, hogy az AVR terjesztésében már aktív hazai szervezeteket bevonjuk ebbe a nemzetközi fórumba.

Szép emlék marad a vízesés éjszakai robaja a búcsúvacsora utáni rövid sétáról, vagy az első nap végén a forró csokoládé, amit a Vilniust ismerők melegen ajánlottak. Aki ide is eljött, nemcsak egy hangulatos óvárosi sétával lett gazdagabb éjféltájt, de azt is megtudhatta, hogy a csehek kedvenc karácsonyi rajzfilmje, a Télapó (Gyed maroz), ami nélkül már nem is lenne teljes az ünnep, eredetileg szovjet alkotás   és annyira mesterkélt, hogy az már kult.

További információ a Grundtvig projektről itt.

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.