hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Konfliktusok megoldása a 21. században

2011. 08. 23.

 

A Foresee partnerként vesz részt a "Resolving Disputes in the 21st Century" (REDICT) c. projektben, amelyet az EU Élethosszig Tartó Tanulás programjának Grundtvig alprogramja támogat

 

A Foresee partnereinek egyike, a Megbékélés, Mediáció és Arbitráció Európai Intézete (ESI) nyertese lett egy EU-s pályázatnak, és a Foresee, valamint más partnerek segítségével fogja végrehajtani a saját projektjét a Tempus Közalapítvány Grundtvig programjának keretén belül. Az alábbiakban többet is megtudhatnak a projektről.

A Foresee kiemelt szerepet kap a projektben, a közösségi alapú konfliktusok (mint a roma-nem roma konfliktus) megoldására potenciálisan alkalmas módokra, bűnmegelőzésre, illetve a resztoratív szemléletű büntetésvégrehajtásra fog fókuszálni.

A projekt célja:

A projekt célja betekintést nyerni a jelenleg még nem elég széles körben ismert alternatív, bíróságon kívüli konfliktuskezelés jelen állásába, és jövőbeli lehetőségeibe. A mindennapi kapcsolatokból és együttélésből származó konfliktusok, úgy mint a családtagok, szomszédok, kollégák, betegek és orvosok közötti konfliktusok jelenleg az esetek döntő többségében bírói úton, vagy valamelyik részes fél túlerejének hatására kerülnek elrendezésre. Megoldásuk nem tiszteleten alapuló, megfelelő kommunikáció segítségével történik. Saját országukból hozott tapasztalataik megosztásával a partnerek kidolgozzák a metodológiát, majd felhívják a közvéleméy (valamint az állami hatóságok) figyelmét a lehetséges alternatívákra, és a társadalmi andragógia és az élethosszig tartó tanulás 21. századi kihívásaként jelenítik meg azokat.

Tevékenységek és célkitűzések:

1) Javítani a nagyközönség és a hatóságok hozzáállását a alternatív konfliktuskezelő módszerekhez – „jó gyakorlat” esetek bemutatása, az alternatív vitarendezés kedvező színben feltüntetése PR módszerek alkalmazásával ahol ez célszerű,  cikkek megjelenítése egymás megértéséről és kommunikációs készségekről, valamint az alábbi személyek oktatása:
bírók és bírósági személyzet, ügyfelek, pedagógusok, jogászok, az alábbi témákkal foglalkozó újságok és magazinok olvasói:
az emberek közötti gyenge kommunikáció és az ebből fakadó viták, konfliktusok, ellenségesség és idegengyűlölet.

2) Hosszútávú cél olyan új állások és képességek megteremtése, melyek megfelelnek az 50 feletti korosztálynak, ezáltal bevonni őket is az élethosszig tartó tanulás folyamatába.

3) Partnerszervezetek által használt ötletek és innovációk segítségével javítani a pedagógiai hozzáállást és módszereket a felnőttoktatás kommunikációs részével kapcsolatosan.

4) Javítani a résztvevők nyelvi kompetenciáit és szélesíteni az európai kulturális örökséget.

Ezen tervek megvalósítása érdekében mindegyik partner beszámol a saját országának helyzetéről. A rendelkezésre álló egyéni tudás, valamint szakértők segítségével a partnerek együttesen kidolgoznak egy általánosan alkalmazható metodológiát annak érdekében, hogy javítsák a pedagógiai hozzáállást, és fejlesztik a különféle alternatív vitarendezési módok népszerűsítésére szolgáló PR stratégiát. Mivel az egyes országokbeli tapasztalatok eltérnek, a fejlett EU országok gyakorlataihoz kell fordulni, és „jó gyakorlat” eseteket bemutatni.

Partnerek a projektben:

ESI (Projektvezető):

A Megbékélés, Mediáció és Arbitráció Európai Intézete közhasznú szervezet célja a kölcsönös megértés és a nemzetközi együttműködés eszméjének hirdetése főként az emberi jogok kapcsán, ezen belül is a sebezhető csoportok igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáféréséért. Ennek az általános célnak a megvalóstásához az ESI jogi és pszichés segítséget is nyújt a rászorulóknak konfliktusos vagy nehezen kezelhető helyzetekben mediáció útján, békéltetési és együttműködési gyakorlatok útján és más bíróságon kívüli vitarendezési eljárásokon keresztül. Az ESI egyben egy továbbképző központ, ami ügyvédeknek, bíróknak, szociális munkásoknak, pszichológusoknak és más szakembereknek ajánl képzéseket. A szervezet tanfolyamokat szervez és szakirodalmat is publikál az alternatív vitarendezés témájában. Nemzetközi kapcsolatai révén igyekszik szélesíteni a felek bevonásával történő, igényeiket és lehetőségeiket figyelembe vévő konfliktuskezelés ideáját.

A szervezet örömmel vállalja fel az összekötő szerv szerepét társszervezetei között.

Folyamatos és felelősségteljes kommunikációt biztosít a partnerekkel, résztvesz minden nemzetközi találkozón és vállalkozik rá, hogy első legyen az elsők között a mindenkori projekt szervezési és értékelési folyamatai során.

Mint projektpartner saját országában megszervezi a társszervezetek közti találkozót, teljesíti feladatait és kötelezettségeit és rendelkezésre bocsájtja eredményeit az önkormányzatok, az Igazságügyi és Munkaügyi és a
Szociális Minisztérium, a Bírók Egyesülete és további nem-kormányzati szervek valamint a nagyközönség részére. Különös figyelmet fordtanak a családokra és a családon belüli erőszak elkerülésére.

Foresee

University of Presov in Presov, Greek-catholic Theological Faculty

Italian Institute of Collaborative Law

Association „Iniciatyvu tinklas”

***

A projekt keretén belül megvalósított találkozók összefoglalói, valamint az elkészült anyagok e linkek mentén olvashatók:

1. találkozó: Vilnius, Litvánia, 2011. október 3-4.

2. találkozó: Krtiny, Csehország, 2012. március 20-21.

3. találkozó: Róma, Olaszország, 2012. október 7-9.

4. találkozó: Presov, Szlovákia, 2013. február 12-13.

5. találkozó: Budapest, Magyarország, 2013. május 13-14.

     Záró konzorciumi találkozó, Budapest, Magyarország, 2013. május 15.

A zárókonferencia fotói innen elérhetők.

A projekt során elkészített, "Resolving Disputes in the 21st Century" című tanulmánykötet innen elérhető.

A projekt olasz partnere által készített, 10 perces, angol nyelvű promóciós filmje az alternatív vitarendezésről innen elérhető.

Az alternatív vitarendezés csehországi, szlovák, litvániai, olasz és magyarországi helyzetét összefoglaló magyar nyelvű brossúra innen letölthető.

Az alternatív vitarendezés csehországi, szlovák, litvániai, olasz és magyarországi helyzetét összefoglaló angol nyelvű brossúra innen letölthető.

A projekt honlapja innen elérhető.

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.