hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

SZAKMAI ANYAGOK


Fellegi Borbála angol nyelvű, 21 perces podcast előadása, amely összefoglalja a "Horzsolás és Gyógyulás" című cikket és annak alkalmazhatóságát mindennapjaikban

A Podcast innen elérhető.

A cikk PDF formában innen letölthető.

Fellegi Borbála: Horzsolás és Gyógyulás - Gondolatok a Párbeszéd Lehetséges Szerepéről a Sérelmek Feloldásában

Konfliktusokkal, „horzsolásokkal”, begyógyult és nem begyógyult sebekkel naponta találkozunk mind személyközi viszonyainkban, mind a minket körülvevő közösségekben és a társadalmi szintű folyamatokban.

Jelen tanulmány azt járja körül, hogy egy-egy konfliktust, traumát követően mi minden történik akkor, amikor a szereplők a fájó eseményt követően tovább távolodnak egymástól. Mi történik akkor, amikor azt látjuk, hogy egy konfliktus „betokosodik”, a felek között egyre nagyobb falak épülnek és adott esetben, akár évtizedekre is megszűnik közöttük a kapcsolat. Ezt követően a cikk második része azt tárgyalja, hogy személyek és csoportok között mi segíthet mégis az újraközeledéshez, mi nyithat újra kapukat egymás felé.

Jelen tanulmány a szerző elmúlt húsz évben folytatott magyarországi, nemzetközi kutatói és mediátori tapasztalataira épül. A részletesen bemutatott, ún. „távolodási” és „közeledési spirál” egyes szakaszainak bemutatásával a cikk megkísérli megragadni a mikro-, mezo- és makroszintű konfliktusok dinamikáinak közös pontjait.


A cikk innen letölthető (pdf formátumban):

https://www.mediatoroktatas.hu/szakmai-anyagaink

Fellegi Borbála - Szegő Dóra: Kézikönyv békítőkörök facilitációjához

Ennek a kiadványnak főként azon gyakorló szakemberek képezik a célcsoportját, akik már tapasztaltak a mediációban és/vagy az egyéb resztoratív gyakorlatokban, és nyitottak arra, hogy facilitátorokként kísérletezzenek a békítőkörökkel a praxisukon belül. A kézikönyv először a körmódszer és az egyéb resztoratív gyakorlatok általános összevetését tárja az olvasó elé. A második fejezetben lépésről lépésre bemutatjuk a kör folyamatát.  

A magyar nyelvű kézikönyv innen letölthető.


A helyreállító igazságszolgáltatás európai jógyakorlatai a büntetőeljárásban

Az Igazságügyi Minisztérium Konferenciakötete, 2010.
Projektazonosító: JLS/2007/ISEC/FPA/C1/033
A szerzői jog az Igazságügyi Minisztériumot illeti.

Héra Gábor: „A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” című projekt zárótanulmánya

A teljes tanulmány innen tölthető le.

A Foresee Kutatócsoporttal partnerségben az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért szervezet vezetésével és az Európai Unió Belső Biztonsági Alapjának támogatásával először öt büntetés-végrehajtási intézményben mértük fel az állomány körében a radikalizáció felismerése, megelőzése és kezelése terén megfigyelhető képességeket.
A második szakaszban a helyi igényekre szabott képzést nyújtottunk a képességek további fejlesztése céljából. A harmadik szakaszban úgynevezett „életinterjúkat” készítettünk el a fogvatartottak körében abban bízva, hogy a személyes élettörténetek megismerése révén jobban meg tudjuk érteni a radikalizálódás okait.
A három szakasz végén egy-egy elemzésben számoltunk be tapasztalatainkról.

Összességében tehát elmondható, hogy nem csak kutatási tevékenység révén kívántunk információt gyűjteni ezekről a radikalizáció és extremizmus jelenségéről.

Ezen túlmenően arra is törekedtünk, hogy képzési tevékenység révén fejlesszük a radikalizáció felismeréséhez és megelőzéséhez szükséges képességet, ezzel is támogatva és felgyorsítva az állomány reagálását. Ez a kísérleti jellegű képzés és információgyűjtés különösen jelentős nemcsak a meglévő és sok szempontból érdemi szakmai tudással és tapasztalatokkal rendelkező személyzet szempontjából, hanem a BVOP területén tervezett, többezres nagyságrendű személyi állomány bővítése és megfelelő kiképzése szempontjából is.

Ez az összefoglaló tanulmány a projekt egészéről ad áttekintést, összefoglalja a fő eredményeket és ajánlásokat fogalmaz meg. Az eredmények bemutatására 2018. június 26-n egy nemzetközi konferencia keretében került sor Budapesten.

Gábor Héra: Summary study of the project entitled "Prevention of Radicalization in the Prison-system"

The present study not only aimed at collecting information about radicalisation and extremism by research activities. Additionally, efforts were taken to improve skills required to recognise and prevent radicalisation through training activities also supporting and accelerating the reaction of staff. This experimental training and collection of information is extremely significant not only for the existing staff with meaningful professional know-how and experiences but also in terms of the planned increase and training of personnel by thousands of staff in the Hungarian Prison Service. The present summary study provides an overview of the entire project, summarizes its main results and formulates recommendations. The results have been presented in the international conference organized in Budapest, 26 June, 2018.

Gábor Héra: Counteracting social exclusion through restorative approaches

In: Pali, B. (Ed.), Aertsen, I. (Ed.). (2018). Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. London: Routledge.

The intercultural contexts and new configurations in Europe offer fertile ground for social conflict, tensions and threat. This book challenges predominant and fear inducing approaches of justice and security as they appear in intercultural contexts, and develops alternative understandings by exploring both theoretically and empirically the potential of dialogic and restorative justice oriented actions in sensitive areas of living together. The book offers unique opportunities for rethinking frames of (in)justice, (in)security, and their intersections, and for reshaping European practices and policies in a more sustainable way.

This book is based on an innovative and exploratory action research project in four European countries, which challenges the obsessive focus on security concerns, the merging of the security discourse with intercultural contexts, and the emphasis on technology and surveillance as a way to conceive the doing of security. Both the project and the book offer another vision on what security means and how it can be done, by multiplying participatory encounters between different groups in society, promoting opportunities for deliberations and dialogue about alternative forms of conviviality.

The book is one of two volumes resulting from the work by a group of researchers in six European countries having cooperated intensively during four years in ALTERNATIVE, an action research project funded under the EU Seventh Framework Programme.

Dóra Szegő, Gabriella Benedek and Éva Győrfi: Turning resistance to cooperation: Action research in Hungary

In: Vanfraechem, I. (Ed.), Aertsen, I. (Ed.). (2018). Action Research in Criminal Justice. London: Routledge.

To understand how people experience justice and security is a challenging task in times of unrest, marked by growing perceptions of insecurity, discrimination and uncertainty. The European project ALTERNATIVE aimed to understand justice and security experiences related to conflicts in intercultural settings, when citizens are given the means to actively contribute to these processes.

This book relates how the project was set up as an action research through the concrete description of four action sites: social housing estates in Vienna, Austria; a small community in Hungary with a Roma population; three border towns in Serbia; and three communities in Northern Ireland. These four sites have been compared through an innovative methodology, which leads to a deeper understanding of the impact of participatory and restorative justice oriented processes, and - in a more general way - of what action research may entail in the criminological field. Bringing together researchers and case studies from around Europe, this book examines the scientific potential of action research as a methodology in criminal justice settings.

This book is one of two volumes resulting from the work by a group of researchers in six European countries having cooperated intensively during four years in ALTERNATIVE, an action research project funded under the EU Seventh Framework Programme.

Dóra Szegő: Participatory filming as part of action research in ALTERNATIVE: Experiences from four countries

In: Vanfraechem, I. (Ed.), Aertsen, I. (Ed.). (2018). Action Research in Criminal Justice. London: Routledge.

To understand how people experience justice and security is a challenging task in times of unrest, marked by growing perceptions of insecurity, discrimination and uncertainty. The European project ALTERNATIVE aimed to understand justice and security experiences related to conflicts in intercultural settings, when citizens are given the means to actively contribute to these processes.

This book relates how the project was set up as an action research through the concrete description of four action sites: social housing estates in Vienna, Austria; a small community in Hungary with a Roma population; three border towns in Serbia; and three communities in Northern Ireland. These four sites have been compared through an innovative methodology, which leads to a deeper understanding of the impact of participatory and restorative justice oriented processes, and - in a more general way - of what action research may entail in the criminological field. Bringing together researchers and case studies from around Europe, this book examines the scientific potential of action research as a methodology in criminal justice settings.

This book is one of two volumes resulting from the work by a group of researchers in six European countries having cooperated intensively during four years in ALTERNATIVE, an action research project funded under the EU Seventh Framework Programme.

Video presentation by Borbála Fellegi of RJ in Hungary

Video presentation in 16-min provided for the Conference "Rethinking Crime and Punishment", held in Sofia on 21 April 2018, Bulgaria, organised by the organisation "Restorative Justice in Bulgaria" about our restorative justice system and experiences in the Hungarian context.
The presentation is available from:
https://www.youtube.com/watch?v=6X5ZqIeOpWs&t=1s

Constructive and destructive dialogues between victims and offenders: Testing the Needs-Based Model of Reconciliation in a restorative justice setting.

Abstract

The goal of the present article was to design a pilot study investigating the relevance of two theoretical frameworks in a restorative justice setting in order to better understand the characteristics of communication between victims and offenders. The concept of the “magnitude gap” (Baumeister, 1996) and the Needs-Based Model of Reconciliation (Shnabel and Nadler, 2008) are presented as theoretical foundations and are hypothesized as indicators for destructive and constructive communication behaviours in conflict. As a real life setting, restorative justice practices are introduced. Methods: Recorded tapes of two conveniently selected cases of restorative justice interventions were content analysed. A categorization scheme was a priori developed based on the presented theories, mapping victim and offender needs, magnitude gap behaviours as well as messages of empowerment and acceptance. Findings of the content analysis were then compared against the postulates of the theoretical models. Results: Results indicate that both frameworks are relevant and applicable in RJ settings. Implications of needs, constructive and destructive communication as well as on methodology are reflected in light of the findings. Discussion: Implications for practitioners as well as attempts to embed empowerment and acceptance messages in clinical and in real-life contexts are discussed.

Keywords: conflict, needs-based model of reconciliation, magnitude gap, restorative justice

For referencing:

Z. Papp Zs., Fellegi B., Szegő D. (2016), Constructive and destructive dialogues between victims and offenders: Testing the Needs-Based Model of Reconciliation in a restorative justice setting. Alkalmazott Pszichológia (Applied Psychology), 16(4):93–112.

A teljes folyóirat-szám innen elérhető: www.eltereader.hu/media/2016/12/APA_2016_4_READER.pdf

Békítőkörök implememtálása Európában - kutatási beszámoló

This study represents the background and results of a pilot study to implement peacemaking or healing circles in Europe. Even though victim- offender mediation is well known and applied in various forms in practice, this study explores the possibilities to add the community in this picture. For this pilot study three countries were chosen: Germany, Belgium and Hungary. A total of 30 peace making circles were conducted in these countries and we were able to implement them in these different contexts. As a preliminary result it can be said that although we believe that peacemaking circles may have the highest potential for restorative success, we do not believe that those peacemaking circles are the one and only model of restorative justice that will always work. By adding peacemaking circles to the catalogue of restorative justice measures, one can improve the options for victims, offenders, and communities who like to deal with the consequences of crimes in a restorative way. However, due to legal and administrative hurdles this is not always an easy task and, depending on the country and legal system, it involves a lot of efforts to get it done. But the good news is: it can be done!


Weitekamp, E.G.M. (Ed.), Aertsen, I. – Barabás, T. – Benedek, G. – Dhondt, D. – Ehret, B. – Fellegi, B. – Kerner, H-J. – Parmentier, S. – Szegő, D. – Windt, Sz. (2015), Developing Peacemaking Circles in a European Context. Main Report. In: Tükrim, Band 34.-35, Tübingen, Institut für Kriminologie. Downloadable from:http://dx.doi.org/10.15496/publikation-10134 and http://dx.doi.org/10.15496/publikation-10929

Bárdits Anna, Kádár András Kristóf, Novoszádek Nóra, Simonovits Bori, Szegő Dóra, Vince Dániel: „Utolsók az egyenlők között – Sérülékeny csoportok törvény előtti egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban”

A Magyar Helsinki Bizottság projektjének célkitűzése a hátrányos megkülönböztetés feltérképezése volt a büntetőeljárás, illetve a büntetés-végrehajtás tekintetében. A kutatás keretében a Foresee Kutatócsoport kutatója, Szegő Dóra fókuszcsoportos beszélgetéseket végzett három magyarországi büntetés-végrehajtási intézet személyi állományának körében, a fogvatartottakkal való bánásmóddal kapcsolatos attitűdjeikről, formális és informális eszközeik hatékonyságáról, munkájukkal kapcsolatos problémáikról.

A kutatás eredményeit összegző jelentés a Magyar Helsinki Bizottság oldalán, az alábbi linkeken magyarul, valamint angolul is elérhető.

Nagy Sándor és Szegő Dóra: Fejben kint lenni

Egy történet az emberi kapcsolatok és a döntések fontosságáról. Sándor története sokak története lehetne. Bűnöző életmódjától és annak következményeitől egy "utolsó nagy dobással" szeretett volna megszabadulni, amelyért azonban hosszú időre börtönbe került.

Ami ezt a történetet sokak történetétől megkülönbözteti az a változás és változtatás melletti elhatározás. Sándor felismerte a lefele tartó spirált, és kitört belőle. Ez teszi mégis különlegessé ezt a történetet,

Aleksandar Stoychev, Benedek Gabriella, Petra Binkova, Ioan Durnescu, Zuzana Vasičáková Očenásová:A Közösségi Konfliktuskezelés Jó Gyakorlatai a Közép- és Kelet-Európai térségben

A “Közösségi Konfliktuskezelés Jó Gyakorlatai a Közép- és Kelet-Európai térségben” projekt célja az volt, hogy egy elméleti és gyakorlati útmutatót biztosítson az EU tagállamok szakemberei számára, amelyben hasznos tanácsokat találhatnak arra vonatkozólag, hogy hogyan tervezzenek, finanszírozzanak és kivitelezzenek közösségi konfliktusokat kezelő / megelőző programokat.

A teljes jelentés angol nyelven itt elérhető.

Developing Peacemaking Circles in a European Context -- Final Research Report

A teljes angol nyelvű report letölthető, linkelt tartalomjegyzékkel.

A „Hogyan implementálható a „Békítőkör” konfliktuskezelői módszer a legalitás elvére épülő igazságszolgáltatási rendszerekbe?” projekt záró kutatási tanulmánya bemutatja, hogy a békítőkör módszerét milyen módon és eredményekkel tudtuk tesztelni Németországban, Belgiumban és Magyarországon. A letölthető zárótanulmány bemutatja a három ország mediációs rendszerét, a kísérleti békítőkör-esetek folyamatát, módszertanát és részletes adatokkal és számos esettanulmányyal igyekszik a legfontosabb tapasztalatokat átadni.

A békítőkör olyan resztoratív alapelveken nyugvó, ősi törzsi gyökerekkel rendelkező helyreállító eljárás, mely a bűncselekményben közvetlenül érintett feleknél szélesebb kör bevonására törekszik, és közvetett célja, hogy utat nyisson az áldozatok rehabilitációjához és az elkövetők közösségbe való visszailleszkedéséhez. A módszer különlegessége, hogy kísérletet tesz a büntetőeljárás döntéshozó szereplői, a bírák ügyészek bevonására is.

Gábor Héra: Roma and non-Roma conflicts in the light of power relationships

Published in: Temida - Journal of Victimisation, Human Rights and Gender. No 3-4, vol. 16., December 2013

The article summarises the findings of the first phase of an action research study focusing on how restorative justice approaches and practices can support conflict resolution within an intercultural context. The author will describe the relationship between the Roma and non-Roma residents in a Hungarian village. Consideration will be given to the “ordering groups” of the local community and will discuss some of their conflicts. It will be argued that these ordering groups may influence inter-ethnic relationships and impact how Roma and non-Roma members of the community may live harmoniously together.

Fellegi Borbála és Szegő Dóra: Kézikönyv Békítőkörök Facilitálásához

Ez az angol nyelvű kiadvány az első kézikönyv, amely az indián törzsi hagyományokra épülő békítőkörök levezetéséhez (facilitálásához) nyújt gyakorlati segítséget.

A kézikönyv gyakorló mediátoroknak, vagy egyéb, resztoratív (jóvátételi) szemléletű konfliktuskezelő módszerekkel dolgozó facilitátoroknak készült. Azok számára szól, akik érdeklődnek aziránt, hogy miként lehet közösségeket érintő konfliktusok – akár bűncselekmények – esetén alkalmazni a körmódszert az érintett felek, támogatóik, közösségeik képviselői és az őket segítő szakemberek között.

E körök célja minden esetben az, hogy a résztvevők megértsék az okokat, amelyek a konfliktushoz elvezettek, elmondhassák és szembesüljenek annak hatásaival magukra, kapcsolataikra és közösségeikre nézve, és közösen kidolgozzák a jövőre nézve mindenki számára megnyugtató megoldást, azaz a jóvátétel módját, valamint e konfliktus jövőbeni megelőzését.

A kiadvány elsőként bemutatja a békítőkör módszer sajátosságait a mediációval és konferencia-módszerrel összehasonlítva, majd pontról pontra végigveszi a békítőkörök előkészítéséhez és levezetéséhez szükséges lépéseket. A kiadvány második részében magyar, belgiumi és német esettanulmányokat olvashatunk tíz megvalósított békítőkör folyamatáról különböző bűncselekmények esetén. A kézikönyv egy szakirodalom-gyűjteménnyel, illetve egy körök előkészítéséhez és levezetéséhez segítséget nyújtó, kivehető segédlettel zárul.

Resolving Disputes in the 21st Century

Edited by Slávka Karkošková and Lenka Holá, et al. (2013). this international publication is about the philosophical and ethical aspects of Alternative Dispute Resolution (ADR) (1), on the state of affairs of ADR and mediation the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and Italy (2.), on mediation in family and criminal matters (3.,5.) and on collaborative law (4.).

This publication is an outcome of the international project Resolving Disputes in the 21st Century (REDICT), nr. 11412 1491, supported by the European Commission’s Grundtvig Programme (Adult Learning Programme within the Lifelong Learning Programme).

Fellegi Borbála: "Meglátni az embert" - Resztoratív eljárások bűncselekmények érintettjei között

Előadás a "Bírók a Mediációért Egyesület" által szervezett "Mediációs Panoráma" c. nemzetközi konferencián Kőszegen, 2013. június 14-én.

Terjék Miklós: A büntetőügyi mediáció néhány módszertani sajátossága Magyarországon

"Szerencsére mondhatjuk azt, hogy elég régóta van már hazánkban mediáció ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, területeket, melyek fejlődésre, fejlesztésre szorulnak. Úgy gondolom, hogy mindezeket azonban csak úgy tudjuk megtalálni, ha hibákat, gyengeségeket, keresünk; illetve azt, hogy miben lehetnénk jobbak.(...) Jelen értekezés (...) információt szeretne közölni, kérdéseket felvetni és azokat nyitva hagyni, melyek segítségével – remélhetőleg – jobban és könnyebben lehetővé tudjuk tenni saját fejlődésünket s így a szakma fejlődését. A következő néhány esetben csupán annyi lesz közös, hogy mind büntetőügyi mediációra került. Eltérő konfliktus fázisban vannak, eltérő a típusuk, s ezekből talán következik is, hogy mélységük, illetve terebélyességük is. S mindezekből kifolyólag mind külön problémát fognak vázolni, vagy talán alátámasztani egyetlen témával, a büntetőügyi mediációval kapcsolatosan."

Fellegi Borbála: Módszertani összegzés az alternatív vitarendezésről

Három kérdés – öt ábra: 1.) az alternatív vitarendezés egyes módszereinek rendszerbe helyezéséről, majd annak kérdéséről, hogy 2.) mitől függ a „harmadik fél” (a konfliktuskezelő) bevonásának esélye közösségi konfliktusokba, valamint hogy 3.) mitől függ az érintettek bevonása, ki milyen szerepet és milyen mértékben tölthet be.

Előadás a Tett program szakmai záró konferenciáján

Előadásában Dr. Fellegi Borbála bemutatta a resztoratív szemléletű megközelítés szerepét a társadalomban, a resztoratív programok alkalmazhatóságát illetve kitért a nemrégiben lezárásra került, Foresee vezetésével megvalósult MEREPS projekt ajánlásaira is.

Responsibility-taking, Relationship-Building and Restoration in Prison - Final Publication of the MEREPS project

BARABÁS, T. – FELLEGI, B. – WINDT, Sz. (eds.) (2012), Responsibility-taking, Relationship-Building and Restoration in Prison - Final Publication of the MEREPS (Mediation and Restorative Justice in Prison Settings) project.
The publication includes the final research results and prison mediation case studies from Hungary, Germany, the United Kingdom and Belgium.

Felelősségvállalás, Kapcsolat és Helyreállítás - a Mediációs és Resztoratív Igazságszolgáltatás a Büntetés-végrehajtásban c. projekt zárókötete

BARABÁS, T. – FELLEGI, B. – WINDT, Sz. (szerk.) (2012), Felelősségvállalás, Kapcsolat és Helyreállítás, a MEREPS projekt zárókötete, OKRI, Budapest.

A MEREPS projekt záró tanulmánykötete tartalmazza a MEREPS-partnerek börtönmediációval kapcsolatos kutatásainak eredményeit, körképet adva a témáról Magyarországról, Angliáról, Németországról és Belgiumról.

Fellegi Borbála írása a "Szervezet, konfliktus, mediáció – Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére" című kötetben

FELLEGI, B. (2011), „Tömegnövelés és szálkásítás – a magyarországi büntetőügyi mediáció intézményének elemzése”, In. JANKY, B. [szerk.],Szervezet, konfliktus, mediáció – Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére, Budapest, Gondolat Kiadó: 165-187.


Az írás angol változatban is elkészült, itt érhető el.

Fellegi Borbála írása a "Szervezet, konfliktus, mediáció – Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére" című kötetben

FELLEGI, B. (2011), „Tömegnövelés és szálkásítás – a magyarországi büntetőügyi mediáció intézményének elemzése”, In. JANKY, B. [szerk.],Szervezet, konfliktus, mediáció – Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére, Budapest, Gondolat Kiadó: 165-187.

Dr. Barabás Andrea és Dr. Windt Szandra előadása a Resztoratív Igazságszolgáltatás Európai Fórumának éves közgyűlésén

A szakemberek előadásukban összehasonlították az ítélethozatal előtti és azt követő fázisban történő resztoratív eljárások eredményességét és az előbbit találták hatékonyabbnak. Beszéltek a helyreállító igazságszolgáltatás gyakorlati bevezetésének lehetőségeiről, ismertették a hazai jogi korlátokat, valamint részletesen bemutatták az idei év kvalitatív és kvantitatív vizsgálatait illetve azok eredményeit.

Szegő Dóra előadása a „Resztoratív módszerek a büntetés-végrehajtási intézetek gyakorlatában” címmel megrendezett kerekasztal beszélgetésen

A Magyar Kriminológiai Társaság szekcióülésén Szegő Dóra elemző, a Foresee Kutatócsoport képviseletében mutatta be a MEREPS program megvalósulásának folyamatát és aktuális kérdéseit.

Resolution of conflicts involving prisoners

The Handbook is based on the combined methodology developed by Dr. Marian Liebmann, an England-based mediator/facilitator who has decades of experience in this field. We asked her not to limit the training programme to be implemented at the Balassagyarmat prison to a particular method (e.g. mediation), indicating that we would be pleased to receive an insight into various practices (including restorative conferencing) that may facilitate dialogue between those affected by a serious crime and support the restorative mediation process.

Konfliktuskezelés elítéltekkel - Kézikönyv a mediáció és a helyreállító igazságszolgáltatás alkalmazhatóságáról a büntetés-végrehajtásban.

A kézikönyv Dr. Marian Liebmann, angol gyakorló mediátor/facilitátor és több évtizedes tapasztalattal rendelkező tréner kombinált módszertanára épül. Kérésünk felé az volt, hogy a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben megvalósuló képzés ne csupán egy konkrét módszer (pl. mediáció) bemutatására épüljön, hanem több gyakorlatot (így pl. a konferencia-módszert) is megismerhessünk, amelyek sikeresen alkalmazhatók a súlyos bűncselekmény által érintettek közötti párbeszéd serkentésében, a jóvátételt célul kitűző közvetítés levezetésében.

Borbala Fellegi: Mediation with our own colleagues? (2009. december) (Angolul) (pdf)

A nemzetközi mediációs együttműködés jegyében tartott varsói konferencián elhangzott előadás a mediációs szakemberek közti nemzetközi eszme- és tapasztalatcsere fontosságát emeli ki. A nemrég felállított, magyarországi elkövető-áldozat mediáció gyakorlati tapasztalatait felhasználva a téma kihívásait és előnyeit is felvázoló áttekintést nyújt az érdeklődő számára

Dr. Szandra Windt: The background and the first results of an empirical research in two Hungarian prisons (2010) (angolul) (ppt)

A MEREPS Projekt keretében végzett börtönkutatás hátterét és első eredményeit bemutató előadás a European Forum for Restorative Justice fennálásának tizedik évfordulója alkalmából tartott konferencián hangzott el 2010 június 18-án, a spanyolországi Bilbaoban.

Az előadás anyaga angolul letölthető itt.

Dr. Andrea Tünde Barabás: The possibility of RJ in prison settings (The first issues of the MEREPS project in two Hungarian prisons) (2010) (angolul) (ppt)

A börtönkörnyezetben alkalmazott resztoratív igazságszolgáltatással kapcsolatós attidűdöket vizsgáló kutatás tapasztalatait és kezdeti eredményeit ismertető előadás a European Forum for Restorative Justice fennálásának tizedik évfordulója alkalmából tartott konferencián hangzott el 2010 június 18-án, a spanyolországi Bilbaoban.

Az előadás anyaga angolul letölthető itt. Az előadásban található képeket Dr. Barabás Andrea Tünde készítette.

Dr. Borbala Fellegi: An overview of the MEREPS Project (2010) (angolul) (ppt)

A MEREPS Projekt céljairól, a résztvevőkről, és a projekt keretein belül folyó tevékenységekről szóló előadás a European Forum for Restorative Justice fennálásának tizedik évfordulója alkalmából tartott konferencián hangzott el 2010 június 18-án, a spanyolországi Bilbaoban.

Az előadás anyaga angolul letölthető itt.

"Kérdés és válaszok", avagy alternatív szociális és közösségi szolgáltatásokkal a szegénység ellen (2010) (ppt)

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet  szervezésében megrendezett szakmai konferencia meghívott előadói a mélyszegénységben élők gondjainak megoldását célzó programokban szerzett tapasztalataikat osztották meg egymással, hogy továbbgondolva a közösségi szociális munkára építő pozitív modelleket alkossanak.

Dr. Fellegi Borbála "Közösségépítés és vitarendezés" címmel elhangzott előadásában ismertette a Foresee Kutatócsoport sikeres nagybörzsönyi projektjének lépéseit, a konfliktuskezeléshez szükséges alapelveket, és a folyamat szakmai hátterét.

Az előadás anyaga innen letölthető.

Fellegi Borbála: A mediáció alkalmazása etnikai alapú konfliktusok esetén (2010. április 12-13) (angolul) (ppt)

Az előadás a Foresee Kutatócsoport egyik sikeres projektjén keresztül mutatja be az alternatív konfliktusrendezést. Az előadásra szlovákiai Presov egyetemén került sor.

Az előadás anyaga angolul letölthető itt.

Borbála Fellegi: The Restorative Approach in Practice: Models in Europe and in Hungary (27 April 2010) (angolul) (pdf)

In the first half of the article it would be analysed what responses under social policy are available in relation to the difficulties that arise in connection with crimes and to the conflicts between the affected persons (the victim and the offender) and their communities. What moral, regulatory and institutional systems and schemes are available for society to give a response to crimes?
Published in the Conference Publication by the Hungarian Ministry of Justice and Law Enforcement on "European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure".

Fellegi Borbála: Helyreállító szemlélet a gyakorlatban - modellek Európában és Magyarországon (2010. április 27.) (magyarul) (pdf)

Jelen tanulmány első részében azt szeretnénk körbejárni, hogy társadalompolitikai szemmel vizsgálva miként reagálhatunk érdemben a bűnesetek során felmerülő nehézségekre, valamint az érintett személyek (a sértett és az elkövető) és közösségeik közötti konfliktusokra. Milyen erkölcsi, jogszabályi és intézményi rendszer áll a társadalom rendelkezésére ahhoz, hogy valamilyen módon reagáljon a bűncselekmények kapcsán felmerülő problémákra?
Megjelent az IRM által kiadott „A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban” c. konferenciakötetben.
A konferenciáról bővebben itt olvashat.

Borbála Fellegi: Facilitation and mediation of disputes involving ethnic differences (2010) (angolul) (ppt)

A Közép-Európai Egyetem, a Hamline University Jogi Tanszéke és a Benjamin Cardozo Jogi Egyetem együttműködésében megvalósuló, kéthetes mediációs tréning június 7-18. között olyan neves szakembereket sorakoztatott fel, mint Lela Love, Joseph Stulberg, Bárd Petra, Christian Hartwig, Kollonay Csilla és Fellegi Borbála. A Foresee Kutatócsoport ügyvezetője prezentációjában egy települési mediációs projekt példáján keresztül hatékony békéltető stratégiákról számolt be. Az előadáshoz kapcsolódó beszélgetés során a konfliktuskezelési módszerek analízisének és a szemben álló felek közti kommunikáció elősegítésének lehetőségeiről esett szó.

Borbála Fellegi: Reconciliation between retribution and restoration: attitudes of judges and prosecutors towards restorative justice and victim-offender mediation in Hungary (2010) (angolul) (ppt)

A Közép-Európai Egyetem, a Hamline University Jogi Tanszéke és a Benjamin Cardozo Jogi Egyetem együttműködésében megvalósuló, kéthetes mediációs tréning június 7-18. között olyan neves szakembereket sorakoztatott fel, mint Lela Love, Joseph Stulberg, Bárd Petra, Christian Hartwig, Kollonay Csilla és Fellegi Borbála. A Foresee Kutatócsoport ügyvezetője jelen prezentációjában a mediáció igazságügyi adaptációjának magyarországi fejleményeit foglalta össze. Az előadáshoz kapcsolódó beszélgetés során a konfliktuskezelési módszerek analízisének és a szemben álló felek közti kommunikáció elősegítésének lehetőségeiről esett szó.

Fellegi Borbála: A helyreállító igazságszolgáltatás helyzete és lehetőségei Magyarországon (2010) (magyarul) (ppt)

A tájékoztató előadás rávilágított a büntető és helyreállító igazságszolgáltatás közötti markáns különbségekre, beavatta a hallgatókat a módszertani alapokba, majd vázolta a jelenlegi magyarországi helyzetet.

Fellegi Borbála: Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben (2010) (magyarul) (ppt)

Az előadás ismertette a Foresee Kutatócsoport sikeres nagybörzsönyi projektjének lépéseit, a konfliktuskezeléshez szükséges alapelveket, és a folyamat szakmai hátterét. 

Fellegi Borbála: A gyermek- és fiatalkorú elkövetők helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük? (2010. április 15.) (ppt)

A Külügyminisztérium szervezésében lebonyolított szakmai beszélgetésen hangzott el a gyermekkorú elkövetőkkel szemben bevett gyakorlat hiányosságairól, és a szemléletváltásban rejlő lehetőségekről szóló előadás.

Fellegi Borbála: A resztoratív igazságszolgáltatás elméleti megközelítésben (2010. március) (ppt)

Fellegi Borbála előadása a rendészeti szervek dolgozói, valamint civilek számára a Bűnmegelőzési Akadémián 2010. március 29-én.
Társelőadók: Dr. Herke Csongor és Negrea Vidia.

Gönczöl Katalin recenziója Fellegi Borbála Út a megbékéléshez. A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon c. könyvéről (In.: Magyar Tudomány, 2010. március) (pdf)

"A cím alapján lehetne ez a könyv egy nagyon várt politikai vitairat is, de ne okozzon csalódást a megjelenteknek, ha mégsem egy politikai programot vesznek kézbe, hanem egy igényesen megírt társadalomtudományi munkát."

A resztoratív eljárások elmélete és gyakorlata (2010. február - március) (ppt)

Fellegi Borbála 20 órás kurzusa a Pázmány Péter Tudományegyetem poszt-graduális közvetítői szakán.

A Zöld Fiatalok Egyesület által vezetett „Civil Stratégiák a Magdolna Negyedben” c. projektről készült zárótanulmány. (2010. január) (pdf)

A Magdolna-negyed Szociális Város-rehabilitációs Program céljait, módszereit és eredményeit bemutató zárótanulmány beszámol a részt vevő civil szervezetek tervezett tevékenységeinek stratégiai összehangolása, a negyed társadalmi és kulturális integrációja, valamint a helyi közösség megerősítése terén elért sikerekről, valamint a legégetőbb problémákról.

Fellegi Borbála: Mediation with our own colleagues? (2009. december 7.) (angolul) (ppt)

The presentation aims to discuss the importance of co-operation and experience exchange between international professionals of mediation. Based on the recently started Hungarian victim-offender (VOM) practice an overview is provided on the possible challenges and supportive factors of the topic.

Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez. A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon. (2009. december) (ppt)

A könyvbemutató és a helyreállító igazságszolgáltatásról szóló előadás a Kiskunhalasi Városi Bíróságon hangzott el.

Fellegi Borbála: Mentálhigiénés intervenciós módszerek a deviáns életút megelőzésében. (2009. október) (ppt)

A resztoratív szemléletet, a helyreállító igazságszolgáltatás jelenlegi hazai helyzetét és mindennek pszichológiai jelentőségét bemutató előadás a SOTE Klinikai Pszichológia Tanszékén hangzott el.

Bakó Boglárka és Mandel Kinga: Bennmaradni vagy kimaradni. (2009. szeptember) (pdf)

A romungro gyerekek szakiskolai és szakközépiskolai továbbtanulásának lehetőségeit és problémáit tárgyaló vitaindító tanulmány az MTA Kisebbségkutató Intézetének szakmai beszélgetése alkalmából készült.

Borbála Fellegi: Social support for RJ? Or RJ to build social support? (June 2009) (pdf)

An analysis of the present tendencies, strengths and weaknesses of restorative justice in Central and Eastern Europe. Paper presented at the Seminar, “Building support for restorative justice” of the European Forum for Restorative Justice in Leuven.

Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez című könyvének ismertetője (2009. június) (pdf)

Hogyan használhatjuk konfliktusainkat közösségi kötelékeink erősítésére? Remélhetünk-e igazságot, ha a sérelem okozására adott válasz célja a sérelmek helyreállítása? Mi zajlik le áldozatok és elkövetők lelkében, amikor a megtorlás helyett a jóvátétel lehetőségét helyezik gondolataik középpontjába?

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai beszámolója a "Települési mediáció Nagybörzsönyben" című projektről (2009. május) (pdf)

A Foresee Kutatócsoport alternatív vitarendezési módszereket alkalmazó nagybörzsönyi projektjének szerkezetét, résztvevőit, metódusait és eredményeit bemutató és értékelő szakmai beszámoló.

Bányai Emőke recenziója Fellegi Borbála Út a megbékéléshez című könyvéről (In: Esély, 2009. április) (pdf)

"Egy PhD disszertáció esetében mindenképpen a munka hasznosságát, időszerűségét mutatja, ha a dolgozatot nemcsak az értékelők csapata, hanem a szakmai, illetve a témával foglalkozó, de nem ezen a területen dolgozó olvasóközönség is érdeklődéssel forgathatja. Fellegi Borbála könyve ezek közé a munkák közé tartozik, s az - egyébként maximális pontszámmal megvédett, és csekély átdolgozással közreadott - egykori dolgozat önálló szakkönyvként is kiválóan megállja a helyét."


Forrás:Bányai Emőke: A megbékélés útjai (In: Esély, 2009/4)

Borbála Fellegi: The restorative approach in practice: models in Europe and in Hungary. (April 2009) (ppt)

An overview of the integration of restorative attitude’s new principals into the criminal justice system and its present status in Hungary. Paper presented at the Conference of the European Crime Prevention Network in Budapest.

A Foresee ”Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban” (MEREPS) c. nemzetközi projektjének összefoglalója (2009) (pdf)

A nemzetközi konzorcium megvalósításában létrejövő három éves projekt célja a resztoratív szemlélet büntetés-végrehajtásban történő alkalmazásának lehetőségeit felmérni, és gyakorlatba ültetésüket elősegíteni mind empirikus kutatással, mind kísérleti programmal.

A Foresee Kutatócsoport sajtóközleménye a "Települési mediáció Nagybörzsönyben" című projektről (2009) (pdf)

A Foresee Kutatócsoport alternatív vitarendezési módszereket alkalmazó nagybörzsönyi projektjének szerkezetét, résztvevőit, metódusait és eredményeit bemutató sajtóközlemény.

Borbála Fellegi: "Érte vagy Vele?" Helyreállító szemlélet a gyermekvédelem mindennapjaiban. (2008. október) (ppt)

A gyermekekkel kapcsolatos problémák kezelésében helyreállító szemlélet alkalmazhatóságát és az igazságszolgáltatásban kínálkozó lehetőségeket bemutató előadás a XVI. Ferenci György Nevelőintézeti Tudományos Napon, az Aszódi Javítóintézetben hangzott el.

Borbála Fellegi: Communication of victim-offender mediation: working towards a professional consensus. (April 2008) (ppt)

An overview of the implementation of restorativ justice, theorical and empirical results of research, opportunities for applying RJ within the criminal justice system and its status in Hungary. Paper presented at the Fifth Conference of the European Forum for Restorative Justice in Verona.

Arsovska, J. and Valinas, M. and Fellegi, B.: Prologue to the Kosovo drama: origin, causes and consequences of a violent ethno-political conflict (2008) (in English) (link)

On the basis of the analysis the possibilities and limits for restorative justice are evaluated connected to this special field. Namely does an approach that intends to provide long-term solutions to violent conflicts through dialogue and participation have any potential in the Kosovo context?

The full article can be found in this book.

(Aertsen, I., Arsovska, J., Rohne, H-C., Valinas, M. and Vanspauwen, K.: Restoring Justice after Large-scale Violent Conflicts. Kosovo, DR Congo and the Israeli-Palestinian case. )

Fellegi Borbála: Megtorlás, megértés vagy megelőzés? (2008. február) (pdf)

Kerezsi Klára Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája c. könyvéről készült recenzió.

Fellegi Borbála: Túl a mediáción - kitekintés a helyreállító igazságszolgáltatás szemléletének elterjedtségére. (2008. február) (pdf)

A resztoratív igazságszolgáltatás hazai helyzetét, elfogadottságát és eredményeit összefoglaló előadás a Bűnmegelőzési Akadémián hangzott el.

Fellegi Borbála: Büntetőügyi mediáció, fiatalkorúak elkövetése, családon belüli erőszak – Mit kezd mindezen kérdésekkel az osztrák intézményrendszer? (2008. január) (pdf)

A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület AGIS programjának keretében megvalósult bécsi tanulmányút eredményeiről készült beszámoló, mely az ausztriai helyzet áttekintésén túl az osztrák és a magyar helyzet hasonlóságait és különbözőségeit emeli ki.

Fellegi Borbála: Ügyészek és bírók attitűdjei a helyreállító igazságszolgáltatással kapcsolatban – Helyzetkép és jövőkép egy kutatás fényében. (2007. november) (pdf)

A büntetőügyi bírák és ügyészek körében strukturált interjúkkal elvégzett, a helyreállító igazságszolgáltatással szembeni attitűdökre irányuló felmérés eredményeit ismertető, ill. azokra reflektálva a jövőbeni hatékonyabb alkalmazásra való javaslatokat felmutató tanulmány a Magyar Kriminológiai Társaság ülésén hangzott el. 

Fellegi Borbála: Megtorlás vs. jóvátétel: mi büntető rendszerünk célja az ügyészek és bírók szemével nézve? (2007. november) (pdf)

Az büntetőügyi bírák és ügyészek körében strukturált interjúkkal elvégzett, a helyreállító igazságszolgáltatással szembeni attitűdökre irányuló felmérés eredményeit ismertető előadás az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának 2007. évi konferenciáján hangzott el.

Borbála Fellegi: Attitudes of judges and prosecutors towards restorative justice in Hungary - lost in transition? (September 2007) (ppt)

An overview of restorative justice’s state in Hungary and future opportunities of changing the legislation system. Paper presented at the 7th Annual Conference of the European Society of Criminology, Bologna.

Borbála Fellegi: Explaining the impact of restorative justice: the ‘4-way interaction’ of morality, neutralisation, shame and bonds. (June 2007) (pdf)

The study emphasizes the social-psychological mechanisms of restorative practices and its influence on offenders.

Borbála Fellegi: Introduction to Restorative Justice. (June 2007) (ppt)

An overview of restorative justice, its basic principles and methods for being applied in Serbia. Paper presented at a commissioners training in Belgrade, funded by the Council of Europe

Fellegi Borbála: Szakmai csoport a családi csoportról. (2007. május) (pdf)

A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület AGIS programjának keretében megvalósult hollandiai tanulmányút eredményeiről készült beszámoló.

Fellegi Borbála: Resztoratív szemlélet a büntetés-végrehajtásban - Nemzetközi tapasztalatok. (2007. december) (ppt)

A resztoratív attitűdöt és a benne rejlő lehetőségeket külföldi példák alapján bemutató előadás a Balassagyarmati Fegyház és Börtön konferenciáján hangzott el.

Borbála Fellegi: What restorative justice-related trainings do, can and should legal professionals have in Europe? (January 2007) (pdf)

An overview on the trainings of legal practitioners, the main strategic issues and methods – presented at COST Action A21 Conference in Warsaw.

Borbála Fellegi: Reconciliation between retribution and restoration: attitudes of judges and prosecutors towards restorative justice and victim-offender mediation in Hungary. (2007) (pdf)

An overview of restorative justice’s state in Hungary and future opportunities of changing the legislation system. Paper presented at the Conference of the European Mediation Network in Vienna.

Coker, D., De La Concha, J., Fellegi, B., Hogarth, L., Kadaplackal, F., Kahn, B., Parle, L. and Stamatakis, N.: The hidden dimensions of Black, Asian, and Minority Ethnic Homelessness (2007) (pdf)

The Final report requested by Race on the Agenda, London, discussing the developement of restorative justice and the training of legal officiers. The project was carried out by the Independent Academic Research Studies.

Borbála Fellegi: Book review on Understanding Youth and Crime – Listening to Youth? by Shelia Brown (March 2006) (pdf)

Understanding  Youth  and  Crime  –  Listening  to   youth? is much more than an introductory textbook about the underlying concepts linked to childhood and youth and their possible relations with crime. It is even more than a study merely about youth: it is an excellent scientific journey into the fundamental issues about basic mechanisms of societies at large and the way in which the ‘youth issue’ is constructed within them.

Fellegi Borbála: Társadalmi válaszok a normaszegésre: Büntetés vagy helyreállítás? (2006. február) (pdf)

A gyermekek és fiatalkorúak körében is egyre növekvő bűnözés problematikájának alternatív megoldásairól, a helyreállító igazságszolgáltatásban rejlő lehetőségekről és a külföldi eredmények fényében a hazai alkalmazás módszereiről szóló előadás az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának 2006. évi konferenciáján hangzott el.

Az ENSZ helyreállító igazságszolgáltatással foglalkozó kézikönyve (2006) (pdf)

Az UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) által kiadott kézikönyvet nemzetközi szakemberekből álló csoport dolgozta ki, így átfogó képet ad a helyreállító igazságszolgáltatásról, alkalmazásának lehetőségeiről, alapelveiről és gyakorlati felhasználhatóságáról a jelenben és a jövőben.

Borbála Fellegi: Explaining the Impact of Restorative Justice in Dealing with Violent Behaviour. (September 2005) (ppt)

The paper presented at the 10th Workshop on Agression in Luxembourg overviews restorative justice, its techniques and importance in jurisdiction.

Fellegi Borbála: Mi és ők. (2005. június) (pdf)

Már megint nem arról beszélünk, amiről kéne. Leszúrták a 21-es busz egy utasát, a busz és az utasok pedig továbbutaztak. Aztán botrány lett. A médiában hallhattuk – olvashattuk: „Egy romát szúrtak le! A cselekmény mögött rasszista indítékok állhattak. Ezt pedig nem lehet már szó nélkül hagynunk!” Most kiderült, hogy az elkövető is romának vallja magát…

Borbála Fellegi: Summary of the Central and Eastern European AGIS project. (2005) (pdf)

The article discusses the European Forum for Restaurative Justice's project’s main results on developing partnerships and supporting the implementation process of restorative justice in Central and Eastern Europe.

Fellegi Borbála: Holtvágányról a megoldások felé. (2005) (doc)

A Népszabadságban megjelent cikk Mohácsi Erzsébetnek a szegregáció okozta etikai, jogi és szociológiai problémákat firtató korábbi írására reagál. A kérdéskör új szempontú, helyi szintű megközelítésének , valamint a bírósági pereskedés helyett a hosszútávú megoldást hozó párbeszéd előmozdításának lehetőségét veti fel. 

A cikk a Népszabadság honlapján itt olvasható. 

Borbála Fellegi: State of affairs of Restorative Justice in Hungary. (2005) (pdf)

A study on the possibilities of introducing victim-offender mediation, crime prevention and victim support in Hungary.

Borbála Fellegi: Meeting the Challenges of Implementing Restorative Justice in Central and Eastern Europe (2005) (pdf)

Final Report of the AGIS project of the European Forum for Restorative Justice presented in Leuven. The report discusses the challenges and results of the implementation process of restorative justice in eleven Central and Eastern European countries.

Borbála Fellegi: Introducing Victim-Offender Mediation in Central and Eastern Europe. (December 2004) (pdf)

Halftime reflections on the ‘Meeting the challenges of introducing victim-offender mediation in Central and Eastern Europe’ AGIS project of the European Forum. The project intended to help the exchange and networking between Eastern and Western European professionals of restorative justice through meetings and seminars.

Borbála Fellegi: Explaining the Impact of Restorative Justice – The “4-Way Interaction” of Morality, Neutralisation, Shame and Bonds. Master Thesis for the Institute of Criminology, University of Cambridge, Cambridge. (2004) (pdf)

The study emphasizes the social-psychological mechanisms of restorative practices and its influence on offenders.

Borbála Fellegi: Using Restorative Techniques at High Schools: Evaluation of a ‘Face to Face’ Programme. (2003) (ppt)

The evaluation of the ’Conflict Resolution Face to Face’ programme carried out with the cooperation of ’Zöld Kakas’ High School and the ’Family, Child, Youth Priority Association’. The paper was presented at the Fourth International Conference on Conferencing, Circles and other Restorative Practices, in Veldhoven, the Netherlands.

Fellegi Borbála - Ligeti György : Hártányos helyzetű tanulók jogai a közoktatásban. (2003) (doc)

A tanulmány a hátrányos helyzetű tanulók szemszögéből ad helyzetképet a magyar közoktatásról, majd a különféle módszerekkel összegyűjtött anyagot az egyéb - pszichológiai, pedagógiai, szociológiai - megközelítések mellett elsősorban a jogszabályok mentén elemzi.

Az Oktatási Minisztérium által megrendelt tanulmány innen tölthető le a 'Hátrányos helyzetűek a közoktatásban (2003)' menüpont alatt.

"Zeneterápia és mentálhigiéné" Fellegi Borbála írása a Szochálón

Fellegi Borbála 2003-as írásában a rejtélyesnek tűnő zeneterápia témáját vizsgálja meg, bemutatva annak Magyarországi történetét, hasznosságát, működését, és lehetséges célcsoportját.
Az írás a zeneterápia teljeskörű bemutatásán túl rámutat arra, is mennyire fontos mindannyiunk számára, hogy feldolgozzuk elfojtott érzelmeinket, frusztrációinkat, folyamatosan fejlesszük személyiségünket lelki és testi egészségünk érdekében egyaránt.

Fellegi Borbála: A kárhelyreállító igazságszolgáltatás intézményesítésének menete Magyarországon gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők esetében. (2002) (pdf)

A diplomamunka az elméleti megközelítés mellett a jelenlegi magyarországi helyzetet, a mediáció gyakorlati alkalmazásának lehetőségét, valamint a helyreállító igazságszolgáltatás hazai intézményesülését elemzi.

Fellegi Borbála: A resztoratív szemlélet alkalmazása a középiskolai oktatásban. (2002) (pdf)

A Zöld Kakas Líceum és a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület együttműködésében elvégzett kísérleti program gyakorlatias megközelítéssel, a pszichológia, szociológia, szociálpszichológia, pedagógia elméleteinek ötvözésével igyekezett megérteni, majd alternatív módon kezelni az iskolai közösségi normaszegést.

Fellegi Borbála: Csonka kereszt, csonka igazságszolgáltatás - A Regnum Marianum kereszt ledöntésének története és az ezáltal felvetődő szociológiai dilemmák. (2001) (pdf)

A cikk a Regnum Marianum kereszt ledöntésének történetét modellként felhasználva arra próbál választ adni: vajon az-e a megfelelő és „leghatékonyabb" reakció a bűnelkövetés jelenségére, amit jelenleg a magyar büntető igazságszolgáltatás és az egyéb társadalmi intézmények nyújtanak ilyen és hasonló esetekben?