hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Hálózatépítés

Hiszünk abban, hogy korunk társadalmi problémáira önmagában egyetlen szakma sem képes hatékony megoldást nyújtani. A Foresee saját szakemberhálózatával modellként kíván szolgálni az egyes szakmák közt kívánatos együttműködés megvalósíthatóságára. Működésünk alapelve a szakmaközi összefogás megteremtése és folyamatos fejlesztése, a szakmaközi információcsere megvalósítása, az egymást segítő kezdeményezések felkarolása.

2018. 07. 02

A Foresee Kutatócsoportnak ítélte meg nemzetközi díját az Európai Fórum a Helyreállító Igazságszolgáltatásért (European Forum for Restorative Justice - EFRJ), melyet eddig kizárólag magánszemélyek kaphattak meg.

Ennek a rangos díjnak a célja olyan, többnyire kutató vagy aktivista személyek és szervezetek munkájának értékelése es elismerése, akik vagy amelyek hozzájárultak a helyreállító igazságszolgáltatás...

2015. 07. 13

Budapest adott otthont az EU által 2012-ben létrehozott Radikalizáció Tudatosítási Hálózat (Radicalisation Awareness Network, RAN) Deradikalizáció Munkacsoportjának következő nemzetközi workshopjának, melynek célja a szélsőséges radikálisokkal és társadalmi reintegrációjukkal foglalkozó gyakorlati szakemberek összehívása a jó gyakorlatok megismerése érdekében.

A kétnapos rendezvényen hét ország (német, dán, svéd, finn, norvég, angol és magyar) 17 szakembere vett részt. A Foresee Kutatócsoportot Z. Papp Zsuzsanna szociálpszichológus képviselte.

A workshop első napján a „Deradikalizáció Munkacsoport Jó Gyakorlatok Deklarációja” c. munkadokumentum...

2014. 09. 03

International workshop presenting the preliminary findings of the Hungarian and Austrian action research sites in the ALTERNATIVE project

A critical dialogue about the potential of restorative justice approaches (RJ) to peaceful co-existence in intercultural contexts in the CEE region on 6-7 November 2014 in Budapest, Hungary.

See: survey.foresee.hu/index.php

Thinking out Loud about Justice and Security

The conference is organised by the Foresee Research Group in partnership with the Institute for the Sociology of Law and Criminology (IRKS), within the framework of the

2014. 08. 10

A Foresee Kutatócsoport több mint egy éve a Radikalizáció Tudatosítási Hálózat (RAN) által szervezett rendezvények rendszeres résztvevője. A mostani találkozó célja további tagállamok bevonása volt a Dél- és Kelet-európai régióból annak érdekében, hogy az erőszakos radikalizmussal foglalkozó gyakorlati és elméleti szakemberek egymással tapasztalatot cseréljenek, megosszák a jó gyakorlatokat és kapcsolatokat építhessenek ki

A kétnapos konferenciának Szófia adott otthont, a program 25 szakember részvételével zajlott, 9 ország képviseletével (Bulgária, Románia, Görögország, Lengyelország, Magyarország, Írország, Egyesült Királyság, Németország és Svédország). Hazánkat a Foresee Kutatócsoporttól Z. Papp Zsuzsanna...

2013. 07. 22

A Radikalizáció Tudatotsítási Hálózat (RAN, Radicalisation Awareness Network) deradikalizációs folyamatokat tárgyaló kétnapos konferenciájának a barátságosan szép Ljubljana adott otthont. A javarészt interaktív workshopokból álló program 14 ország (Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Olaszország, Kosovo, Hollandia, Észak-Írország, Anglia, Szlovákia, Szlovénia és Svédország) képviseletével 25 szakember és 20 civil, kormányzati és felsőoktatási intézmény részvételével zajlott le. Magyar részről a Foresee Kutatócsoport képviseletében Z. Papp Zsuzsanna volt jelen

A RAN projekt az Európai Bizottság által létrehozott ernyőszervezet, amelynek célja, hogy a különböző tagországokban...

2013. 06. 13

ELŐZETES EGY HAMAROSAN ELÉRHETŐ ANGOL NYELVŰ ELEKTRONIKUS KIADVÁNYRÓL

Az európai tagállamok polgárai különböző közösségeikben is szembesülhetnek hasonló konfliktusokkal, úgymint szomszédvitákkal, iskolai konfliktusokkal, konfliktusokkal különböző etnikai/nemzeti hátterű csoportok, illetve kisebbségek és a többségi társadalom között, vallási alapúnak tekinhető vitákkal és különböző generációk közötti disszonanciával stb. Ilyen közösségi konfliktusok elkerülhetetlenül érintik az emberek mindennapjait és befolyásolják általános biztonságérzetüket. Történelmi okokból kifolyólag, a projektben érintett országok egyik közös jellegzetessége a biztonságérzet és a közbizalom alacsonynak érzékelt szintje.

A Közösségi konfliktuskezelés jó gyakorlatai a közép-kelet európai régióban” (“Best Practices of Community Conflict Management in the Central Eastern European Region” (JLS/2010/ISEC/FP/C2 4000001469) a továbbiakban GPCCM-REG projekt eredményeképpen létrejött egy gyakorlati és módszertani...

2011. 11. 14

A REDICT (Resolving Disputes in twenty-first CenTury - Konfliktusok megoldása a 21. században) projekt keretében a cseh szervezők a szlovák, litván, olasz és magyar partnerek közreműködésével arra vállalkoztak, hogy lehetőséget teremtenek 2011 őszétől két éven át, összesen négy alkalommal a személyes találkozásra. Egyrészről, hogy így kapjanak közelebbi képet egymás kulturális örökségéről, szokásairól. Másrészről pedig, hogy hatékonyan előmozdítsák a projekt további közös fő célkitűzését: a nagyközönség és a társszakmák ismereteinek bővítését hazáikban az AVR lehetőségekről és -kultúráról.

Vilniusban, az első találkozó helyszínén a szervező Megbékélés, Mediáció és Arbitráció Európai Intézete közhasznú szervezetet (ESI) Lenka Pavlová és Marie Bohacová, az Eperjesi Egyetem görögkatolikus teológiai fakultásának mediációs tanszékét (University of Presov) Slavka Karkosková, Renata...

2011. 08. 23

A Foresee partnerként vesz részt a "Resolving Disputes in the 21st Century" (REDICT) c. projektben, amelyet az EU Élethosszig Tartó Tanulás programjának Grundtvig alprogramja támogat

 

A Foresee partnereinek egyike, a Megbékélés, Mediáció és Arbitráció Európai Intézete (ESI) nyertese lett egy EU-s pályázatnak, és a Foresee, valamint más partnerek segítségével fogja végrehajtani a saját projektjét a Tempus Közalapítvány Grundtvig programjának keretén belül. Az alábbiakban többet is megtudhatnak a projektről.

A Foresee kiemelt szerepet kap a projektben, a közösségi alapú konfliktusok (mint a roma-nem roma konfliktus) megoldására potenciálisan alkalmas módokra, bűnmegelőzésre, illetve a resztoratív szemléletű büntetésvégrehajtásra fog fókuszálni.

A projekt célja:

A projekt...

2009. 09. 12

Az MTA Kisebbségkutató Intézetének „A kulturális revitalizáció esélye? A nemzetiségi kulturális kötődés szintjeinek vizsgálata egy többnemzetiségű régió általános iskolás tanulóinak körében” című projektje a Pilis völgyében található, többnemzetiségű (sváb és szlovák lakta) települések nyelvi és kulturális színtereinek megfigyelése során a nemzetiségi kultúrához való kötődés különböző szintjeit vizsgálja.

A kutatás annak feltárására irányul, hogy az iskolás generációnál a nemzetiségi kultúra milyen nyilvános és személyes tereken jelenik meg. Az állomásozó terepmunka, antropológiai és szociológiai módszerek együttes alkalmazása, valamint a mélyinterjúk a kulturális és nyelvi átörökítés három...

2009. 09. 10

A Foresee Kutatócsoport a Bűnmegelőzési Akadémia oktatói számára tartott kiscsoportos foglalkozást, mely során a résztvevők megoszthatták egymással szakmai tapasztalataikat és közös gondolkodás, az elvárások egyeztetése után megszabták a további munka irányát.

 

Az Oktatói Hálózat olyan elméletileg jól felkészült, gyakorlati munkában jártas szakemberekből áll, akik a gyermekvédelem, áldozatvédelem, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények stb. területén szerzett tapasztalataikkal elő kívánják mozdítani a hazai bűnmegelőzést. A találkozó elsődleges célja...