hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Jogszabály-véleményezés

Kihasználva, hogy a Foresee szakemberhálózatának tagjai a tudományok számos területéről, sokféle ágazatot képviselve vesznek részt munkánkban, aktív formálói kívánunk lenni a hazai vonatkozó szabályozásoknak. Az oktatáspolitika; a gyermek- és ifjúságvédelem; a kisebbségvédelem; a konfliktuskezelés; a bűnmegelőzés; az áldozatvédelem, valamint a hátrányos helyzetű csoportok védelme kapcsán szakembereink igény szerint részt vesznek a jogszabályok kialakításán és véleményezésén dolgozó munkacsoportokban értékes tapasztalati tőkéjükkel segítve a jogalkotók munkáját.

2023. 02. 17

Dr. Magyar Erika, a Foresee Kutatócsoport korábbi munkatársa tollából megjelent "A közvetítői eljárás mint a helyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás eszköze" című cikk az Ügyvédek Lapjának 2023/1-es számában.

A közvetítői eljárás a bűncselekmények, illetve szabálysértések érintettjei számára ad lehetőséget az ügy gyors, megegyezésen alapuló lezárására, elkerülve ezzel a hosszan tartó bírósági procedúrát, pereskedést. Az eljárással kapcsolatban kiemelt fogalom a felelősségvállalás mellett a jóvátétel...

2018. 05. 14

A Foresee Kutatócsoport munkatársai 2017-2018-ban képzési és kutatási feladatokkal segítik a Budapest Központ a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért szervezet által vezetett és koordinált, az EU Belső Biztonsági Alapja által támogatott projektet.

„A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” címet viselő projekt az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért hazai szakértőkkel és...

2017. 06. 01

Szegő Dóra kutatónk és a Foresee Kutatócsoport is részt vett a Helsinki Bizottság kutatásában, amely a büntetőeljárás szereplői közötti párbeszéd előmozdítását célozta meg.

A Magyar Helsinki Bizottság partnerként vesz részt a 2016 júniusában elindult, „A büntetőeljárási jogok erősítése: az ügyvédhez és a költségmentességhez való jog hatékony implementációja a Stockholmi...

2008. 01. 19

Az Országos Mediációs Egyesület dr. Fellegi Borbálát, a Foresee Kutatócsoport ügyvezetőjét kérte fel a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló törvénytervezet, valamint a hozzá kapcsolódó előterjesztés szakmai értékelésére.

Az Igazságügyi Minisztérium tervezetének célja a mediáció elérhetővé tétele a büntető eljárásokban is. Az újszerű megközelítés hazai bevezetése során az ezzel kapcsolatban felmerülő feladatokat...

2006. 12. 13

Kelet-közép-európai országok számos alkalommal nyújtanak be törvénytervezeteket az Európa Tanácshoz (ET), hogy az ET véleményezésével és jóváhagyásával az európai joggyakorlathoz alkalmazkodó, ugyanakkor a helyi igényeket szem előtt tartó, hosszú távon is hatékonyan működtethető áldozatvédelmi rendszer tudjanak kialakítani.

Az ET által felkért független szakértő, dr. Fellegi Borbála, a Foresee Kutatócsoport ügyvezetője több alkalommal készített szakmai értékelést a benyújtott tervezetekről. A jogszabályszövegek...