hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Fellegi Borbála és Szegő Dóra: Kézikönyv Békítőkörök levezetéséhez

2013. 12. 03.

 

Ez az angol nyelvű kiadvány az első kézikönyv, amely az indián törzsi hagyományokra épülő békítőkörök levezetéséhez (facilitálásához) nyújt gyakorlati segítséget az európai, kontinentális jogrendszerű országokban dolgozó szakemberek számára.

A kézikönyv gyakorló mediátoroknak, vagy egyéb, resztoratív (jóvátételi) szemléletű konfliktuskezelő módszerekkel dolgozó facilitátoroknak készült. Azok számára szól, akik érdeklődnek aziránt, hogy miként lehet közösségeket érintő konfliktusok – akár bűncselekmények – esetén alkalmazni a körmódszert az érintett felek, támogatóik, közösségeik képviselői és az őket segítő szakemberek között.

E körök célja minden esetben az, hogy a résztvevők megértsék az okokat, amelyek a konfliktushoz elvezettek, elmondhassák és szembesüljenek annak hatásaival magukra és kapcsolataikra nézve, és közösen kidolgozzák a jövőre nézve mindenki számára megnyugtató megoldást, azaz a jóvátétel módját, valamint e konfliktus jövőbeni megelőzését.

A kiadvány elsőként bemutatja a békítőkör módszer sajátosságait a mediációval és konferencia-módszerrel összehasonlítva, majd pontról pontra végigveszi a békítőkörök előkészítéséhez és levezetéséhez szükséges lépéseket. A kiadvány második részében magyar, belgiumi és német esettanulmányokat olvashatunk tíz megvalósított békítőkör folyamatáról különböző bűncselekmények esetén. A kézikönyv egy szakirodalom-gyűjteménnyel, illetve egy körök előkészítéséhez és levezetéséhez segítséget nyújtó, kivehető segédlettel zárul.

 

Jelen kézikönyv a „Békítőkörök Európában" c. Európai Unió által támogatott projekt keretén belül készült (JLS/2008/JPEN015-30-CE-0267156/0039). 

A kísérleti program 2011 szeptembere és 2013 májusa között, három ország partnerségében jött létre.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, valamint a  megyei kormányhivatalok együttműködésében megvalósuló projekt Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Baranya és Hajdú-Bihar megyékben az Országos Kriminológiai Intézet partnerségében és a Foresee Kutatócsoport vezetésével valósult meg.

A kísérleti projekt Németországban Tübingen és Reutlingen tartományokban, a Tübingeni Egyetem Kriminológiai Intézetének vezetésével, Beligumban Flandriában pedig a Leuveni Katolikus Egyetem Kriminológiai Intézetének vezetésével valósult meg. A nemzetközi konzorciumot Prof. Elmar Weitekamp vezette a Tübingeni Egyetem képviseletében.

A kiadvány teljes szövege pdf formátumban e linken letölthető.

Tenniakarok - 2013.12.12. 11.15.18.

Tiszta szívből gratulálok, fantasztikus eredmény ez!
Bizakodom, hogy elkészült majd a magyar nyelvű változata is a kézikönyvnek, és a békítő körök magyarországi gyakorlata is nagyobb lendületet kap majd.
Készítettem egy prezentációt a "Helyi közösségi rendészeti iroda" kísérleti jellegű működésére, a modellben a mediátorok is szerepet kapnak.
Javaslatomat továbbítottam a lakóhelyem RK vezetőjének, és polgármesterének - ezidáig választ sem kaptam, okát nem tudom.
A prezimet terjesztem mindazoknak, akik szívesen cselekednének a helyi szinteken polgáraink valódi biztonsága érdekében.
További sok sikert és jó egészséget kívánok a Foresee Kutatócsoportnak, Mindnyájatoknak!

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.